Digital Factory

After the Industrial Revolution and the Internet Revolution, today’s industry is on the verge of a new wave of innovation: the Industrial Internet of Things or IIoT. Pushing the boundaries of machines, this shift promises to increase productivity, efficiency and flexibility. But it also poses challenges. The 3IF & Agoria conference, a joint initiative of Sirris, LSEC & Agoria explains how to tackle them.

Het productieteam van de Amerikaanse landbouwvoertuigenfabrikant AGCO maakt gebruik van Google Glass om afgewerkte producten te evalueren alvorens ze te versturen naar verdelers voor verkoop. De draagbare technologie laat het kwaliteitsteam toe grondige inspecties uit te voeren op tractoren en daarnaast de veiligheidsnormen, het documenteren van checklists, het voorkomen van problemen en de doorvoersnelheid te verbeteren.

Het digitaliseren van informatie zorgt ervoor dat deze informatie ter beschikking kan gesteld worden van de juiste persoon op het juiste moment in het juiste formaat. Maar hoe begin je daaraan? Tijdens het seminarie 'Hoe krijg ik mijn fabriek digitaal?' op 24 november zullen technologieaanbieders aan de hand van praktijkvoorbeelden tonen welke tools u op weg kunnen helpen.

Tijdens het nieuwe, jaarlijkse Smart Industry Event op 8 december komen alle stakeholders samen om kennis uit te wisselen over hun ervaringen en nieuwe stappen te zetten binnen de vierde industriële revolutie.  Zo kunnen ervaringen om het eigen productieproces te verbeteren worden gewisseld en inspiratie opgedaan voor nieuwe businessmodellen. Ook Sirris levert hieraan een bijdrage.

OPC is een open, productonafhankelijke standaard die informatie-uitwisseling in een industriële omgeving vastlegt, en zodoende de maakbedrijven begeleidt in de noodzakelijke digitale transformatie.

Industrieel Internet zal zonder twijfel zorgen voor een sterke toename in productiviteit en efficientie in het productie proces, met de potentie om de ganse waardeketen drastisch te optimaliseren. Processen zullen zichzelf besturen, intelligente machines nemen eigenhandig correctieve acties om pro-actief ‘downtime’ te voorkomen, een veelheid aan mobiele devices geven real-time aan de operator de status van digitale componenten in de productie aan,  sensors traceren de exacte locatie van medewerkers in de fabriek bij calamiteiten.. de mogelijkheden lijken eindeloos... maar de beveiligingsrisico's helaas ook...

Onder de naam 'Brilliant Factory' wil GE de nieuwste technologieën inzetten om consequent en in real time hun operaties optimaliseren. Zo willen de wereldspeler komen tot fabrieken die op basis van zelf gegenereerde en geanalyseerde data zichzelf kunnen verbeteren.

 

Wat is industrial internet? Hoe verhoudt het zich tegenover Industry 4.0? Is dit iets voor mijn bedrijf? Zijn het zware en intensieve investeringen? Op welke manier kunnen ze bijdragen tot mijn eigen organisatie? Moeten we deze evolutie volgen? Zijn er alternatieven...? Om op deze vragen in te spelen organiseert 3IF op 9 juli een inspiratieseminar rond industrial internet, Industry 4.0, industrial Internet of Things en aanverwanten.

 

Het Nederlandse Tobroco Machines zette recent een volledig nieuwe flow op voor de samenstelling van zijn graafmachines (shovels). Het gevolg? Een aanzienlijke winst in efficiëntie. Bovendien slaagde de fabrikant van knikladers en andere grondverzet-, land- en tuinbouwmachines er met digitale werkinstructies in om de inwerktijd van nieuwe medewerkers voor de volledige productielijn te beperken tot negen maanden, in plaats van anderhalf jaar.

Een hogere productiviteit, meer flexibiliteit en innovatie zijn drie belangrijke streefdoelen voor maakbedrijven. Om de concurrentie hierin voor te blijven, besliste de Nederlandse onderneming Thomas Regout om mee te stappen in een TNO-innovatieproject

Pagina's