Eco Production

Dankzij een ‘zero discharge’ installatie loost een van de Belgische fabrieken van General Electrics Company geen afvalwater meer, maar hergebruikt ze het water voor haar eigen operationele behoeften.

Innoveren met materialen kan op een duurzame manier gebeuren én tegelijk winst opleveren. Dat hebben tientallen bedrijven de afgelopen jaren bewezen in het kader van het project OpenRaam. Alle info werd recent gebundeld in een boek waarmee je zelf aan de slag kan.

Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, minder CO2-uitstoot, sensibilisering van het personeel inzake verspilling en natuurbehoud, onmiddellijke bescherming van het milieu: dit zijn de ecologische uitdagingen die de Groep Chimay aanging. Op minder dan 10 jaar tijd jaar is de trappistenbrouwerij erin geslaagd haar emissies met 50 procent te doen dalen  - de K50-vereiste.

Tegen 2015 wil ZF Wind Power 20 procent minder energie verbruiken dan in 2010. Het bedrijf neemt hiervoor kleine, maar pragmatische stappen in de richting van meer ecoproductie.

De krant De Standaard ging op zoek naar innovatie in België en kwam bij Desso in Dendermonde terecht. Desso blijkt in de crisis in de tapijtsector het hoofd boven water te kunnen houden dankzij cradle-to-cradle-processen en doorgedreven robotisering. Het bedrijf voerde hierbij enkele transformaties door op vlak van ecoproductie en slimme productie.

Het residu van afvalwater, dat door waterzuiveringsstations verzameld wordt, is een prima basis voor de productie van biodegradeerbare materialen. Het idee is niet nieuw, maar krijgt navolging en zorgt voor verrassende toepassingen, zoals verpakkingsmateriaal voor voedingsproducten.

Laborex, specialist in reinigingssystemen voor industriële onderdelen, heeft een milieuvriendelijke wasinstallatie ontwikkeld om 'bogies' van treinstellen te reinigen. Verschillende ingrepen aan de machine verkleinen niet alleen de impact op het milieu, maar ook het verbruik van water en energie, wat de jaarlijkse gebruikskosten aanzienlijk kan reduceren.

Door een inefficiënte procesuitvoering spenderen bedrijven vandaag grote bedragen aan onderhoud en servicemangement. Asset Information Management (AIM) biedt hiervoor een oplossing door op een transparante en veilige manier toegang te geven tot informatie over goederen uit verspreide gegevensbronnen van verschillende organisaties.

Eenmaal het laaghangend fruit is geplukt om te komen tot een energie-efficiente productie, is het belangrijk om te kijken naar de ruimere context om tot verbeteringen te komen. Maar hoe begin je eraan?

In het kader van Made Different organiseerden Sirris en Agoria, samen met het MIT op 3 en 4 oktober de Europese conferentie over 'Manufacturing: Smart, Sustainable and Inclusive Growth' in Brussel. Uit het boeiende programma sprongen enkele lezingen uit, waaronder deze rond nanobewerkte oppervlakken en coatings.

Pagina's