Human Centered

De medewerkers van een bedrijf zijn bepalend voor het succes ervan. Wanneer zij hun job als uitdagend en zinvol ervaren, zullen ze zich ook meer inzetten. Met ons Made Different-programma helpen we bedrijven om intensiever te focussen op de behoeften van de mensen in hun bedrijf zodat er een perfecte balans ontstaat tussen de verplichtingen en de autonomie van de werknemers.

Door medewerkers verantwoordelijkheid, een toekomstvisie en uitdagingen te geven, zullen ze groeien en zich goed voelen in uw organisatie. En dat is goed voor uw bedrijf, maar ook voor uw klanten.

Sirris trok op uitnodiging van het  EU-Japan Institute for Industrial Cooperation voor een week naar Japan, waar het kon deelnemen aan een serie lezingen en bedrijfsbezoeken. De missie: het achterhalen van de nieuwste trends en ideeën in Japan op het vlak van World Class Manufacturing. Het derde bezochte bedrijf was AVEX.

Het programma van de Factory of the Future Awards wordt steeds concreter en de keynote-speaker is ondertussen bekend.  Pascal Bos van het Nederlandse bedrijf JAZO Zevenaar zal het hebben over de sterke, human centered aanpak van dit productiebedrijf, 'PRET' genaamd.

Op 20 oktober vond de workshop ‘Slim organiseren om flexibeler te produceren’ plaats in de Food Pilot in Melle. De workshop was een samenwerking tussen Flanders Synergy, IPV en Flanders' FOOD.

Acht Vlaamse maakbedrijven zijn begin oktober ingestapt in een nieuw boot camp, dat Agoria en Sirris samen met Flanders Synergy inrichten. Lees meer over hoe er naarstig gewerkt wordt 

Dit voorjaar introduceerde Audi in een van haar Duitse sites het gebruik van een klein exoskelet dat de werknemers toelaat te zitten tijdens het uitvoeren van hun werk.... zonder dat hier een stoel aan te pas komt. Een voorbode van wat we binnenkort in verschillende beroepen en sectoren mogen verwachten?

 

Tijdens Agoria’s ‘Make it Pop’-event, waar de toekomst van de technologische industrie centraal stond, ging het natuurlijk ook over de ‘Factory of the Future’. Een van de zeven transformaties die nodig zijn om de fabriek van de toekomst te realiseren heeft betrekking op human resources en talent. Wat is de plaats van mannen en vrouwen in die fabriek van de toekomst? Hoe zal de medewerker van de toekomst – en meer in het algemeen de arbeidsmarkt in de toekomst – eruitzien?

Investeren in flexibele robotisering, bediend door creatief technisch talent: het is dè succesformule voor de Fabriek van de Toekomst.

Betrokken medewerkers denken mee, zijn breed inzetbaar en collegiaal. Omgekeerd, in een organisatie met weinig betrokken werknemers zijn er chronische afstemmingsproblemen en ervaren leidinggevenden hun functie vaak als brandjesblussen. Flanders Synergy ontwikkelde het programma ‘De Toekomst van de Industrie’ om bedrijven te begeleiden naar een wendbare en slagkrachtige organisatiestructuur die aan hoge prestatie-eisen tegemoet kan komen.

Pagina's