Networked Factory

De voorbije jaren is de focus van onderzoek naar innovatie sterk opgeschoven in de richting van het verbeteren van diensten. Servitisatie, oftewel diensten-innovatie, wordt vandaag beschouwd als een volwaardig alternatief voor meer ‘klassieke’ vormen van product- of proces-innovatie, en wordt gelinkt aan het ruimere begrip van business model-innovatie. Het inzetten op diensten heeft zich in tal van bedrijven al bewezen als een middel om nieuwe inkomsten te genereren en om de concurrentie met lageloonlanden aan te gaan.

Steeds meer spelers in de maakindustrie bundelen de krachten om via gedeelde R&D een maximale meerwaarde voor de klant te bieden. Ze kijken niet alleen over de bedrijfsmuren, zelfs over de landsgrenzen is samenwerking hét sleutelwoord. Daarom brachten Sirris en Agoria  op 23 septembertechnologische bedrijven en ondersteunende organisaties uit Nederland en Vlaanderen samen in het Wetenschapspark in Diepenbeek. De belangrijkste learnings op een rij.

Elk bedrijf kan baat hebben bij het inkorten van de doorlooptijden, zelfs als de klant hier niet om vraagt!

Elk bedrijf kan baat hebben bij het inkorten van de doorlooptijden, zelfs als de klant hier niet om vraagt!

Ondanks hevige concurrentie van grote internationale spelers slaagde SPICA er in 2010 in om samen met drie partners het Slimme-meterproject van distributienetwerkbeheerder Eandis binnen te halen. Het project zit momenteel in de testfase, waarbij 30.000 slimme meters in Vlaanderen werden geïnstalleerd

De maakindustrie is belangrijk voor Vlaanderen. Ze is namelijk goed voor meer dan 200,000 banen in ongeveer 2,000 grote tot kleine bedrijven. Om het effect van de crisis een halt toe te roepen, is echter de ontwikkeling van een nieuw type maakindustrie nodig.

Twee bedrijven uit verschillende sectoren – Gyproc en Novidon - zijn strategische partnerschappen aangegaan, zodat duurzame productketens konden ontstaan waar alle betrokken partijen voordeel uit halen.

In Oostakker bij Gent zijn vijf bedrijven uit de drukkerijsector een samenwerking aangegaan onder de naam Graphius. Niet alleen werken ze samen, ze zijn ook op één geïndustrialiseerde productiesite gevestigd. De leden zien hier alleen maar voordelen in, waaronder lagere werkingskosten en een betere concurrentiepositie.

Interactie tussen netwerkpartners wordt beschouwd als bron voor nieuwe productontwikkeling. Maar partners hebben andere noden en behoeften, wat kan leiden tot conflicten binnen het netwerk en dat de samenwerking spaak loopt.

De verschillende manieren waarop netwerken gevormd worden heeft een direct gevolg op de manier waarop coördinatie en controle van die netwerken aangepakt worden. Academici konden drie ideale types van netwerken onderscheiden.

Pagina's