Networked Factory

Binnen het Europese project Premanus werd een prototype ontwikkeld, waarbij Asset Information Management (AIM) via een cloud gebaseerde informatieservice wordt geïmplementeerd. Dit prototype wordt geïmplementeerd en getest bij twee partnerbedrijven, Fiat en SKF Schweinfurt.

Picanol is een voorbeeld van hoe een bedrijf tewerk gaat bij de transformatie  van een lineaire naar een simultane ontwikkeling van producten en productieprocessen.

Pagina's