Networked Factory

Picanol is een voorbeeld van hoe een bedrijf tewerk gaat bij de transformatie  van een lineaire naar een simultane ontwikkeling van producten en productieprocessen.

Pagina's