Smart Production

Momenteel lopen op verschillende plaatsen ter wereld projecten om robots taken aan te leren, zonder dat ze hierbij uitvoerig moeten geprogrammeerd worden: via info op het internet, filmpjes, simulaties, handleidingen of gesproken informatie.

 

Dankzij minitentakels kunnen kleine robots delicate voorwerpen hanteren zonder ze te beschadigen. Mogelijke toepassingen van deze recente ontwikkeling zijn bijvoorbeeld het zorgvuldig manipuleren van zeer kleine (biologische) structuren.

Wereldwijd zijn er vier grote, uiteenlopende trends te onderscheiden, die een aanzienlijk effect hebben op de robotica-industrie. 

Over de impact van robots op de productiviteit en werkgelegenheid bestaan tot nu toe veel beweringen, maar weinig onderzoek. Onderzoekers van de Uppsala University en de London School of Economics hebben de macro-economische effecten voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. Volgens diezelfde denktank leidt robotisering niet noodzakelijk tot minder banen, maar kan het de werkgelegenheid positief beïnvloeden. Ook andere studies wijzen in die richting.

 

Een slim label dat op verpakkingen kan worden aangebracht meet de omgevingstemperatuur tijdens de logistieke keten. Een mogelijke toepassing bleek monitoring van toners voor hittegevoelige substraten, om de kwaliteit van de inkt te vrijwaren.

 

Investeren in flexibele robotisering, bediend door creatief technisch talent: het is dè succesformule voor de Fabriek van de Toekomst.

Om processen efficiënter, kost-effectiever en ook innovatiever te maken, heeft de maakindustrie - kmo's in het bijzonder - nood aan de ontwikkeling van Industrial Internet, Industry 4.0 en Industrial Internet of Things. Deze vormen immers een van de pijlers van de digitale fabriek en zullen verregaande gevolgen hebben op kostenreductie en kwaliteitsverbetering binnen uw productieomgeving. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, startten Sirris en LSEC het project 3IF op.

 

Op 22 april vond een geslaagde eerste roadshow rond ‘precision manufacturing’ plaats in een reeks van vijf. Bij Asco in Zaventem kregen 23 deelnemers uitleg over recente ontwikkelingen binnen precisieproductie en geavanceerde productietechnologieën. Het centrale thema van deze dag was de snelle productie van prototypes en kleine series, een onderwerp waar steeds meer bedrijven mee te maken hebben.

Op dinsdag 3 maart organiseerden Agoria en Sirris, in samenwerking met Metal-Alliance.be, in de Budafabriek in Kortrijk een event over de vraag hoe we in België nog rendabel kunnen produceren. Door met nieuwe technologieën te automatiseren! Uiteraard. Maar dat volstaat niet, want de markt vraagt een diepere transformatie tot slimme, duurzame en gedigitaliseerde fabrieken.

Wat zou er in uw bedrijf kunnen verbeteren wanneer de doorlooptijden van orderverwerking en productie met 80 procent zouden dalen? Sirris biedt u de kans om in een lerend netwerk ervaring uit te wisselen tussen bedrijven met dezelfde ambitie.

Pagina's