"Boost your business" met interdisciplinaire studentenprojecten 2016-2017

"Boost your business" met interdisciplinaire studentenprojecten 2016-2017

Projecten

Agoria en de KU Leuven (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, campus Brussel en Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, campus Gent) organiseren de negende editie van het “Interdisciplinair Assessment Project” (IAP) voor de masteropleidingen Industrieel Ingenieur, Handelsingenieur en Milieu- en Preventiemanagement

Tijdens het eerste semester van het academiejaar 2016-2017 werken masterstudenten uit deze richtingen bedrijfsprojecten uit. Aan het einde van de rit krijgt elk deelnemend bedrijf een rapport met aanbevelingen en maatregelen ter verbetering. 

Afgelopen academiejaar focuste het IAP zich met het thema "Beste Beschikbare Technieken" (BBT) op de milieuthematiek, gezien het belang daarvan voor zowel de vergunningsvoorwaarden als voor het zorgvuldigheidsprincipe. Voor het academiejaar 2016-2017 zien we het onderwerp iets breder en kiezen we voor het thema ‘Factory of the Future’. We richten ons tot productiebedrijven die zich willen klaarstomen voor een duurzame toekomst in Vlaanderen en zich willen omvormen tot wendbare en hoogtechnologische organisaties.

7 geïntegreerde transformaties

Sommige van die productiebedrijven zitten misschien al in een traject van ‘Made Different’, het programma van Agoria in samenwerking met Sirris en Flanders Synergy waarbij een actieplan wordt opgemaakt. Andere maakbedrijven nog niet, maar willen toch al een van de 7 cruciale en geïntegreerde transformaties grondig aanpakken.

Interdisciplinaire benadering

Met het IAP willen we productiebedrijven ondersteunen bij één of meerdere van de bovenstaande transformaties die ze doormaken. De studenten werken rond een bepaalde opdracht, die de maakbedrijven formuleren en op het einde van de rit ontvangen de bedrijven in kwestie een set interdisciplinaire aanbevelingen die binnen de onderneming geïmplementeerd kunnen worden. De teams hebben aandacht voor de financieel-economische haalbaarheid, de technologische uitwerking en het duurzame karakter van de voorgestelde oplossing. 

Bedrijfsprojecten gezocht 

Voor de uitwerking van de interdisciplinaire projecten zoeken Agoria en de KU Leuven partnerbedrijven die concrete projectvoorstellen willen bezorgen voor deelnemende studenten. Concreet verwachten we van die bedrijven het volgende: 

  • U stelt zelf een project voor dat bij de start van het IAP samen met de studenten verder geconcretiseerd kan worden.
  • U kunt alvast het project voorstellen via bijgaande projectfiche (81,2 kB).
  • U stelt mogelijk bedrijfsinformatie ter beschikking op basis waarvan de studenten het project kunnen uitvoeren.
  • U begeleidt samen met de coaches van de KU Leuven, de studenten tijdens de uitvoering van het project.
  • U wordt uitgenodigd voor een voorafgaande meeting (einde september/begin oktober, datum wordt later meegedeeld) en op de slotmeeting. Op die manier wordt relevante informatie uitgewisseld en kunt u ook over het muurtje naar de andere projecten kijken.
  • U neemt deel aan de evaluatie van de studenten (procesevaluatie doorheen het semester, beoordeling van het rapport en jurering bij de presentatie op de slotdag).

Uw voordelen als deelnemend bedrijf 

  • U kunt bepaalde aspecten van de transformatie vanuit verschillende invalshoeken laten onderzoeken.
  • U ontvangt op het einde een consultancyrapport met vaak verfrissende aanbevelingen.
  • U hebt de gelegenheid om potentiële werknemers aan het werk te zien.

Interesse?

Hebt u graag wat verdere duiding over het interdisciplinair project? Neem dan contact op met Mieke Vermeiren (mieke.vermeiren@agoria.be – 02/706.78.06)

Ziet u het al helemaal zitten? Bezorg dan de ingevulde projectfiche aan Mieke Vermeiren.

http://www.madedifferent.be/Projectfiche.docx