De switch naar 'near netshape' productie

De switch naar 'near netshape' productie

Projecten

Via de netshapetechnologie wordt flexibel produceren op maat plots een stuk eenvoudiger én kostenefficiënter.

Naast duurzaam produceren is ook flexibiliteit een belangrijke toekomsttrend voor de Europese en de Vlaamse maakindustrie. Voor de omschakeling van massaproductie naar ‘massacustomisatie’ moeten bedrijven een mentale switch maken. De toenemende vraag naar productie op maat heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsorganisatie, het productieapparaat en de volledige supply chain. 

 

Netshape helpt de switch te maken

Met netshapetechnologieën kun je een product in één stap vervaardigen, zonder (of toch met heel beperkte)nabewerking. Voor kleine series of unieke stukken is dit een erg kostenefficiënte productiewijze. Dit project focust op twee soorten opkomende near netshapetechnologieën:

  • de opstart van powder consolidation processes (MIM/PIM/THIXO)

  • de integratie van additive manufacturing (EBM/SLM/3D-print/Laser Cladding) met conventionele productieprocessen

Het project beoogt de integratie en inzet van de netshapetechnologie in Vlaamse productiebedrijven en waardeketens. 

Om te weten hoe dit project concreet in zijn werk gaat en wat het kan betekenen voor jouw bedrijf, mail je vragen naar andries.reymer@sirris.be.

Dit project geniet de steun van het Agentschap Ondernemen.