De Vlaamse voedingsindustrie laten proeven van Digital en Smart Production.

De Vlaamse voedingsindustrie laten proeven van Digital en Smart Production.

Projecten

Het ‘F³’-traject transformeertde Vlaamse voedingsindustrie te naar ‘Food Factories of the Future’. 

 

3 x anders

Binnen het traject ligt de focus op 3 technologische transformaties: World Class Production, Digital Factories en Smart Production. Bedoeling is de Vlaamse voedingsindustrie te motiveren om nieuwe technologieën op te nemen in het productiesysteem. 

 

Projectaanpak

 

  • Via seminaries, bedrijfsbezoeken en -scans door experts en technologiescouting in het buitenland worden geïnteresseerde bedrijven uitgebreid geïnformeerd over nieuwe mogelijkheden.

  • Om de noden en het potentieel verder uit te diepen, worden brainstormsessies georganiseerd met de industrie. Zowel collectief als bilateraal wordt het gesprek aangegaan met bedrijven. 

  • Om de haalbaarheid van innovatieve technologische ingrepen te bepalen, worden verkennende experimenten en haalbaarheidsstudies uitgevoerd. 

  • Als laatste stap in het F3-traject worden strategische transformatieplannen uitgestippeld voor die bedrijven die hierin verder willen gaan.

 

Voor meer informatie kun je terecht bij stefan.coghe@flandersfood.com.

Dit project geniet de steun van het Agentschap Ondernemen.