Lasertechnologie als duurzaam alternatief voor je herstel- en reinigingswerken.

Lasertechnologie als duurzaam alternatief voor je herstel- en reinigingswerken.

Projecten

Het i-SuPORT-project laat havenbedrijven (en gerelateerde ondernemingen) samen proeven van lasertechnologie als duurzaam alternatief voor herstel- en reinigingswerken.

 

Haalbaarheidsonderzoek

De i-SuPORT-projectpartners zullen de technisch-economische haalbaarheid van innovatieve technologieën voor havengebonden herstelactiviteiten bepalen..

Meer info vind je op de projectwebsite www.i-suport.be. 

Bij specifieke vragen, neem contact op met Guy Claus, tel. +32 498 91 93 51.

Dit project maakt geniet de steun van het Agentschap Ondernemen.