Provan

Provan

Fabrieken van de Toekomst

Metaalbewerkingsbedrijf Provan, met vestigingen in Genk en Bilzen, verzorgt laswerken, laser- en plaatbewerking, profielbewerking en assemblage voor klanten uit verschillende industriële sectoren. Een doorgedreven aanpak op basis van Quick Response Manufacturing staat centraal in alles wat Provan doet.

Op weg naar de Factory of the Future besteedde Provan met de invoering van een nieuw operationeel planningssysteem veel aandacht aan het concept van de digital factory. Het systeem stimuleert daarnaast de zelfstandigheid en verhoogt de betrokkenheid van werknemers. De creatie van een partnernetwerk voor toeleveranciers zorgde voor een betere samenhang doorheen de waardeketen.

Enkele van de meest opvallende resultaten op een rij:

•Doorlooptijden van enkele van de belangrijkste producten werden teruggedrongen van 4 weken tot enkele dagen.

•De toegevoegde waarde van het productieproces bij Provan verdrievoudigde over de voorbije vijf jaar.

•De productiviteit verhoogde, afhankelijk van het product, met 30 tot zelfs 47%.

 

Update januari 2018

Champions League toeleverancier

Provan heeft sinds het winnen van de FoF-Award in 2015 het aantal orders zien verdubbelen, mét behoud van zijn tijdens de periode 2012-2015 sterk gereduceerde doorlooptijden. Bovendien werd het totale energieverbruik met 17% teruggebracht, ondanks een omzetstijging van meer dan 20%! 

Ben Proesmans (Eigenaar / CEO): “Na het winnen van de Factory of the Future Award in 2015 hebben we verder gefocust op Quick Response Manufacturing en de reductie van de Total Cost of Ownership voor onze klanten. Door het verder implementeren van QROC (“Quick Response Office Cells”) hebben we de   overhead en het aantal bedienden kunnen verlagen binnen een context van stijgende omzet. Onze toekomstige ambitie is dat we in de Europese “Champions League” van metaaltoelevering willen spelen…”

Binnen de Made Different-transformatie “Networked Factory” werd door Provan ook het principe van Partnership Driven Innovation geïmplementeerd. Samen met de firma Buyse Decolletage werd een “Joint Business Development”-relatie geformaliseerd waardoor beide bedrijven nu een veel breder en complementair palet aan producten en diensten in de markt kunnen aanbieden. Bovendien wordt ook structureel intensiever samengewerkt met diverse leveranciers-partners, teneinde een maximale ontzorging en kostendaling aan te bieden binnen het klantennetwerk.