Voedingsindustrie

Voedingsindustrie

     

 

FEVIA Vlaanderen treedt op als de Vlaamse gewestelijke afdeling van FEVIA, Federatie Voedingsindustrie. FEVIA Vlaanderen bevordert in de eerste plaats de economische en commerciële belangen van haar leden door het verstrekken van advies, het organiseren van opleidingen en seminaries, het verspreiden van statistieken en economisch onderzoek m.b.t. de Vlaamse voedingsindustrie en al haar deelaspecten, het voorzien in netwerk-momenten onder haar leden, de ondersteuning van de export en het bevorderen van innovatie en onderzoek.

In dit kader treedt FEVIA Vlaanderen ook op als de woordvoerder van de Vlaamse voedingsindustrie en fungeert ze als bruggenbouwer tussen haar leden en de gewestelijke en gemeenschapsoverheden. Voor de dossieropvolging werkt ze nauw samen met FEVIA en doet ze een beroep op de diensten van de departementen waarin FEVIA haar middelen concentreert, namelijk sociale zaken, internationale business en competitiviteit, duurzaamheid, milieuzaken en voedingsbeleid.

 

Flanders’ FOOD is een uniek, strategie-gedreven platform dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Flanders’ FOOD wil een leidende rol spelen in innovatie binnen de agro-food voedselketen en een hefboom zijn om van Vlaanderen een Europese topregio in voeding te maken.