Partners

Technologische industrie

 

Initiatiefnemers

 

Agoria groepeert en verdedigt ondernemingen in de technologische industrie. De federatie zet zich in voor de toekomst van deze ondernemingen en de bijna 275.000 mensen die ze in dienst hebben. Met 1.700 lidbedrijven is Agoria de grootste sectorfederatie van het land.

De federatie ondersteunt haar leden, actief in 10 domeinen (Information and Communication Technology, Building Technology, Contracting, Materials Technology, Subcontracting, Production Technology & Mechatronics, Transport Systems & Solutions, Energy Systems & Solutions, Environment Systems & Solutions, Aeronautics, Space, Security, Defence Technology), bij business development rond markten, producten en technologieën op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast biedt ze via haar expertisecentra ook bijstand aan leden met vragen over talent en arbeidsmarkt, innovatie, energie, milieu, sociaal en regelgeving en normalisatie (zowel technisch als algemeen). Voor de belangenverdediging van haar leden bij overheden beschikt de federatie over beleidscellen die actief zijn op federaal en regionaal vlak. 

 

 Sirris is het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, opgericht in 1949 door Agoria. Bij Sirris werken meer dan 150 hooggekwalificeerde ingenieurs, wetenschappers en technici die bedrijven bijstaan bij het invoeren van technologische innovaties. Zij gaan daarvoor ter plaatse, geven technologisch advies, starten innovatietrajecten en begeleiden deze tot bij de implementatie.

Sirris wil het concurrentievermogen van de bedrijven in de sector vergroten. Ruim 2.500 Belgische bedrijven zijn lid van Sirris en krijgen zo toegang tot een uitgebreide dienstverlening. Om kennis maximaal uit te bouwen, zet het centrum regionale, nationale en internationale onderzoeksprojecten op met talrijke partners.

 

Andere Partners 

 

Flanders Synergy is een innovatieplatform dat innovaties op vlak van human centered production bevordert, promoot en initieert in Vlaamse bedrijven, social profit organisaties en overheidsinstellingen. Als partner van Agoria begeleiden en ondersteunen we organisaties naar meer slagkracht in termen van efficiëntie, flexibiliteit, duurzaamheid, het vermogen tot innoveren en kwaliteit. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het creëren van jobs die werknemers mogelijkheden bieden om een actieve rol op te nemen binnen de organisatie.