Aan de slag met verandering

Aan de slag met verandering

Niet iedereen is tuk op verandering. In een eerdere blog bespraken we al hoe medewerkers verschillend naar verandering kunnen kijken. Daarmee moeten we aan de slag om verandering vorm te geven. Een planmatige en beredeneerde aanpak zorgt ervoor dat je niet zélf het toekomstige succes van verandering ondergraaft.

Een helder toekomstbeeld is de start voor elk veranderingstraject. Dat beeld is geen operationeel, maar een strategisch beeld en biedt een antwoord op vragen als:

 • Waarvoor zouden we willen dat klanten ons bellen?
 • Welke (maatschappelijke) problemen willen wij oplossen?
 • Waarom bestaat dit bedrijf?

Deze vragen zijn fundamenteel om helder beantwoord te krijgen. De visie die zo ontwikkeld wordt, hoort ook door het volledige besturende team onderschreven te worden. Rond de directietafel moeten alle neuzen deze richting uitwijzen. Het heeft geen zin om aan verandering te beginnen, wanneer niet minstens iedereen gelooft dat het een goed idee is, die gedeelde visie op de toekomst.

Pas daarna volgen vragen als:

 • Hoe gaan wij die klantenvragen beantwoorden?
 • Op welke manier zorgen wij voor meerwaarde?

Met deze vragen wordt het product of de service duidelijk. En van zodra dit klaar is, kunnen we de implementatie voorbereiden. Daarvoor zijn een aantal aspecten belangrijk:

 • WIN-WIN-WIN: Elke verandering zal ergens in de organisatie op weerstand stuiten, gezien verandering de facto “altijd ergens pijn doet”. Een verandering zal dan ook enkel slagen als er een duidelijke noodzaak gezien wordt. Daarenboven is het belangrijk aan te geven welke winst er in zit:
 • Voor de organisatie
 • Voor de klanten en voor de maatschappij
 • Voor de medewerkers

Zeker wat die laatsten betreft, is de valkuil van betutteling reëel. Mogelijks zien medewerkers zelf andere argumenten dan jijzelf, en vaak ervaren ze deze eigen argumenten veel meer als waardevol en steekhoudend. Daarom willen we hen betrekken bij het bepalen van hun engagement en hun rol in een veranderingstraject.

 • Engagement: Een pilootproject heeft behoefte aan de juiste mensen rond de tafel, maar ook de juiste ondersteuning door CEO, directie, management, syndicale partners. Alle partijen hebben sleutels in handen om een project te doen vallen of slagen. De samenstelling van de medewerkers in het pilootproject, maar ook de flankering door leidinggevenden zijn cruciaal om een project succesvol te lanceren.
 • Communicatie: De actieve creatie van draagvlak door managementcommunicatie en doorgedreven feedback en opvolging zijn belangrijke factoren in veranderingstrajecten. Het project kan dan wel in de luwte worden uitgewerkt, maar de informatie naar anderen en de actieve communicatie over het doel hebben een positieve impact op de energie van de medewerkers die aan het project werken.
 • Voortgang: Energie komt niet vanzelf, maar wordt gestimuleerd door o.a. succes en voortgang. Successen erkennen en vieren zijn cruciaal voor de instandhouding en ontwikkeling van motivatie bij alle betrokkenen. Door aan te geven welke weg een projectteam al heeft afgelegd en deze te erkennen en naar waarde te schatten, wordt gewerkt aan enthousiasme. Hierbij is projectmatig werken en met deelprojecten werken een zinvolle benadering.
 • Resultaat: Door een change traject in deelprojecten op te delen, worden targets realistischer en haalbaarder (althans in perceptie). Op die manier creëren we een momentum. Dat heb je veel meer zelf in handen op deze manier.
 • Anker: Door regelmatig eerdere afspraken over werkwijze en gerealiseerde veranderingen te herhalen, worden deze vastgeklikt. Waar mogelijk, kan het wenselijk zijn de succesvolle (deel)resultaten al door te trekken naar andere afdelingen / processen / teams / … Op die manier verankeren we de al gerealiseerde verandering in het DNA van de organisatie.

Een veranderingstraject doormaken als bedrijf is lastig en vraagt een planmatige aanpak, maar ook een toegewijd team dat tijd en middelen vrij heeft kunnen maken om samen dit te realiseren. Change realiseren in je eentje zal quasi steeds falen. Change realiseren door een projectteam te begeleiden is complexer, maar biedt ook betere slaagkansen. En laat je daarin dan vooral niet ontmoedigen door het tempo van verandering. Rome is ook niet op 1 dag gebouwd.

Robrecht Janssens

Agoria-expert Innovatieve Arbeidsorganisatie

Deel dit artikel