Digital Factory

In het voorjaar gingen we nog ter plaatse inspiratie opdoen. Nu komt een Duitse fabriek van de toekomst zelf naar hier om de Belgische industrie een blik achter de schermen te gunnen. Op de uitreiking van de Factory of the Future Awards in februari zal Gunter Beitinger, Vice-President & Plant Manager van de Siemens-fabriek in Amberg, u inwijden in de digitale toekomst van productie.

In samenwerking met de gebruikersgroep EluciDATA werden enkele concrete industriële gebruiksscenario’s geïdentificeerd in de domeinen ‘entity profiling and recommendation’ en ‘predictive analytics and forecasting’. Voor elk gebruiksscenario wordt een starter kit ontwikkeld om het potentieel van data-innovatie voor een specifiek gebruiksscenario te illustreren en op die manier bedrijven te helpen sneller met data-innovatie te starten.

Internet of things een ver-van-uw-bedshow? Integendeel! Er zijn veel aspecten binnen de dagelijkse activiteiten van een typische kmo, die klaar zijn voor het type verbeteringen en tastbare voordelen die het IoT biedt, met een snelle return on investment.

Op 3 en 4 mei vond in Barcelona het World Manufacturing Forum 2016 plaats. 

After the Industrial Revolution and the Internet Revolution, today’s industry is on the verge of a new wave of innovation: the Industrial Internet of Things or IIoT. Pushing the boundaries of machines, this shift promises to increase productivity, efficiency and flexibility. But it also poses challenges. The 3IF & Agoria conference, a joint initiative of Sirris, LSEC & Agoria explains how to tackle them.

Het productieteam van de Amerikaanse landbouwvoertuigenfabrikant AGCO maakt gebruik van Google Glass om afgewerkte producten te evalueren alvorens ze te versturen naar verdelers voor verkoop. De draagbare technologie laat het kwaliteitsteam toe grondige inspecties uit te voeren op tractoren en daarnaast de veiligheidsnormen, het documenteren van checklists, het voorkomen van problemen en de doorvoersnelheid te verbeteren.

Het digitaliseren van informatie zorgt ervoor dat deze informatie ter beschikking kan gesteld worden van de juiste persoon op het juiste moment in het juiste formaat. Maar hoe begin je daaraan? Tijdens het seminarie 'Hoe krijg ik mijn fabriek digitaal?' op 24 november zullen technologieaanbieders aan de hand van praktijkvoorbeelden tonen welke tools u op weg kunnen helpen.

Tijdens het nieuwe, jaarlijkse Smart Industry Event op 8 december komen alle stakeholders samen om kennis uit te wisselen over hun ervaringen en nieuwe stappen te zetten binnen de vierde industriële revolutie.  Zo kunnen ervaringen om het eigen productieproces te verbeteren worden gewisseld en inspiratie opgedaan voor nieuwe businessmodellen. Ook Sirris levert hieraan een bijdrage.

OPC is een open, productonafhankelijke standaard die informatie-uitwisseling in een industriële omgeving vastlegt, en zodoende de maakbedrijven begeleidt in de noodzakelijke digitale transformatie.

Industrieel Internet zal zonder twijfel zorgen voor een sterke toename in productiviteit en efficientie in het productie proces, met de potentie om de ganse waardeketen drastisch te optimaliseren. Processen zullen zichzelf besturen, intelligente machines nemen eigenhandig correctieve acties om pro-actief ‘downtime’ te voorkomen, een veelheid aan mobiele devices geven real-time aan de operator de status van digitale componenten in de productie aan,  sensors traceren de exacte locatie van medewerkers in de fabriek bij calamiteiten.. de mogelijkheden lijken eindeloos... maar de beveiligingsrisico's helaas ook...

Pagina's