Networked Factory

Zonder ‘go-to-marketstrategie’ maakt de marktintroductie van nieuwe technologie weinig kans op slagen. Daarom houdt een businessmodel er beter van bij aanvang rekening mee. Een innovatie wereldwijd uitrollen, impliceert vaak een open-innovatiemodel.

De krachten bundelen in een open netwerk opent de deur naar businessopportuniteiten. Maar wat is het gevolg voor het kostenplaatje van R&D? Is de genetwerkte fabriek een dure aangelegenheid?

Vertrouwen is een sleutelbegrip en tegelijk de achilleshiel voor de genetwerkte fabriek. Het is immers het fundament voor intense samenwerking en kennisdeling. Maar stapt uw klant straks niet met uw kennis naar de concurrentie? Blijft hij bij u aankopen of gooit hij de opgebouwde kennis op de markt?

De genetwerkte fabriek is een elementaire stap in de transformatie naar ‘factories of the future’. Concreet zullen fabrieken als open organisaties intens samenwerken in een netwerk met andere bedrijven. Maar wat zijn de drijvende krachten achter die omschakeling en hoe kunnen bedrijven hierop best reageren?

Binnen het Europese project Premanus werd een prototype ontwikkeld, waarbij Asset Information Management (AIM) via een cloud gebaseerde informatieservice wordt geïmplementeerd. Dit prototype wordt geïmplementeerd en getest bij twee partnerbedrijven, Fiat en SKF Schweinfurt.

Picanol is een voorbeeld van hoe een bedrijf tewerk gaat bij de transformatie  van een lineaire naar een simultane ontwikkeling van producten en productieprocessen.

Pagina's