Worldclass production

Het rapport 'Doorbraken in productietechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst', het resultaat van het project rond  de visie 'Maakindustrie 2020: naar factories of the future' geeft een beeld van de state of the art van productietechnologieën, analyseert de opportuniteiten voor de Vlaamse maakindustrie en stelt op basis hiervan een realistisch actieplan op. Deze tekst is nu verkrijgbaar.

De nauwkeurigheid van producten, en bijgevolg ook van machines en machineonderdelen, wordt steeds hoger. Om zeker te zijn van deze hogere precisie, moet er beroep gedaan worden op meetinstrumenten en –methoden. Maar wat is er op de markt en wat zijn de eigenschappen, voor- en nadelen van de systemen? Sirris onderzocht de state of the art in machinenauwkeurigheid en maakte een vergelijking van enkele momenteel beschikbare, directe en indirecte meetmethoden.

Een koekjesfabrikant prototypt de koekjesontwerpen van zijn klanten en spaart zo verschillende maanden ontwikkelingswerk uit.

Ondanks het onzekere economische klimaat was de stemming volgens de organisator van de METAV 2012 opmerkelijk positief. Heel wat bestellingen werden geplaatst. Dit wijst erop dat de bezoekers uit de maakindustrie positieve vooruitzichten hebben. Een voorzichtig teken van beterschap?

Pro-Factory-Plus heeft een oproep gelanceerd om de creatie van nieuwe Eureka-projecten rond productie te stimuleren. Eureka is een programma dat internationale, marktgerichte industriële samenwerkingsprojecten in R&D stimuleert en interessante subsidiemogelijkheden aanbiedt.

Optische lenzen kunnen nu met elektroforming goedkoper gecopieerd worden. Elektroforming is een materiaal opbouwende technologie waarbij een dikke metaallaag wordt afgezet op een substraat. Dit substraat wordt naderhand verwijderd waardoor de metaallaag een op zichzelf staand product vormt. Tijdens de conferentie "3rd Aachen Precision Days" ging dhr Stein, NiCoForm Inc., dieper in op het proces en de mogelijke toepassingen.

Elk jaar maakt MIT zijn top 10 op van wat het de doorbraaktechnieken voor de nabije toekomst noemt. In de lijst van 2013 prijkte ook additive manufacturing, en wel dankzij General Electric, dat als een van de grootste producenten ter wereld overschakelt op 3D-printen om straalmotoronderdelen te maken op grote schaal.

Moderne CNC-machines zijn soms beperkt om de geprogrammeerde snijsnelheid te realiseren bij tapoperaties met kleine diameters. Om dit euvel op te lossen introduceerde Emuge Franken op EMO 2013 een speciale gereedschapshouder met geïntegreerde transmissie.

Voor sommige tapoperaties heeft men lange gereedschappen nodig, waarbij een standaardgereedschap geen oplossing meer kan bieden, en er naar verlengstukken gegrepen moet worden. Stalen verlengstukken zijn niet altijd de ideale oplossing. Daarom stelde Emuge-Franken op EMO verlengstukken uit composietmateriaal voor.

Freesmachines werken voortdurend sneller en nauwkeuriger. Naast het werkstuk is de tafel vaak een relatief zware component die een vloeiende beweging bemoeilijkt. Sodick stelde op de EMO zijn oplossing voor: een tafel uit koolstofcomposiet.

Pagina's