De eco-fabriek van de toekomst wordt nu in Duitsland gebouwd

De eco-fabriek van de toekomst wordt nu in Duitsland gebouwd

Twaalf bedrijven en vijf onderzoeksinstellingen en universiteiten in Duitsland slaan de handen in elkaar om de primaire energiebehoefte van de industriële productie-industrie tot 40 procent te doen dalen.

Het onderzoeksproject ETA-Fabrik verenigt wetenschap en industrie in de ontwikkeling van een testfabriek met een energetisch optimaal, industrieel productieproces. Men gaat uit van een voorbeeld van productie, waarvan het volledige systeem binnen productieketen en gebouw continu verbeterd wordt. De uitdaging van Energiewende (d.i. de overschakeling naar een duurzame economie in Duitsland) wordt in het project interdisciplinair aangepakt. De ETA-Fabrik, die zich aan de TU Darmstadt zal bevinden, zal naast de onderzoeksactiviteiten rond het thema energie-efficiëntie dienen voor een vakoverschrijdende opleiding voor studenten ingenieurswetenschappen en voor een bijkomende opleiding voor managers uit de industrie.

Disciplineoverschrijdend optimaliseren

In plaats van naar energie-efficiëntie te streven via geïsoleerde optimalisering van deelsystemen zullen voor de experts alle onderdelen van het volledige systeem van een fabriek voor verbetering vatbaar zijn. Dit samenspel zal een hoger besparingspotentieel met zich meebrengen. In de modelfabriek wordt alles, van machines tot gebouwinrichting en –infrastructuur, erop gericht op het optimaal gebruiken en besparen van energie.

Machinebouwers, ingenieurs en architecten werken samen aan de ontwikkeling van deze ultra-efficiënte fabriek. Om productievoorzieningen voor metaalbewerking te analyseren en optimaliseren, bouwen de onderzoekers een productieprocesketen na van industrieel partner Bosch Rexroth voor de productie van onderdelen voor een hydraulische pomp. Deze omvat de stappen verspaning van zachte en geharde metalen, warmtebehandeling en verschillende tussen- en eindreinigingprocedés. Het machinepark van de fabriek bestaat uit gereedschapmachines, reinigingmachines en een oven voor warmtebehandelingen.

Warmterecuperatie

Terwijl de mogelijke maatregelen ter verbetering van grondstoffen- en energieverbruik voor aparte productiemachines al grotendeels uitgeput zijn, bestaat er een tot nu toe nog nauwelijks ontsloten potentieel in het gebruik van warmte die ontstaat tijdens de werking van machines door koppeling met warmtebronnen en warmteputten. Deze energie kan opgeslagen worden via thermische opslagmethoden en energietransformatietechnieken en geleidelijk weer afgegeven worden waar ze nodig is. Zo wordt bijvoorbeeld de restwarmte van warmtebehandelingen als warmtebron voor reinigingsinstallaties gebruikt en worden de gereedschapmachines gekoeld via een absorptiekoude-installatie of is een klimatisering volgens behoefte van de productiehall aanwezig.

De aanwezige technologieën worden verder ontwikkeld en bovendien zullen de mogelijkheden worden benut die ontstaan uit de interactie tussen fabrieksgebouw en het potentieel dat er binnenin huist, zoals bijvoorbeeld op het vlak van energieterugwinning. De projectpartners gaan ervan uit dat door een samenwerking van tot nu toe onafhankelijke domeinen een besparing tot 40 procent kan gerealiseerd worden.

Bron:  http://www.bine.info/newsuebersicht/news/energieeffiziente-eta-fabrik-gestartet/#sthash.U9zenphm.dpuf

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Vlaggenschepen voor fabrieken van de toekomstin het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel