De 'lead plant', aantrekkingspool voor competenties

De 'lead plant', aantrekkingspool voor competenties

Een lead plant die excelleert in competentie creëert een magnetisch veld: complementaire partners nestelen zich errond. Een lead plant is – volgens de definitie van de Vlaamse Regering – een in Vlaanderen gevestigd bedrijf, dat binnen de eigen multinational of het eigen netwerk een leidende rol speelt op basis van specifieke kennis.

Excelleren in competentie

Als toonaangevende speler in een bepaalde competentie maakt de lead plant gebruik van waardeketen- en kennisintegratie om complementaire partners aan te trekken. De Global CEO Study 2012 van IBM toont aan dat marktleiders 28 procent meer in innovatienetwerken zitten dan niet-marktleiders. De erkenning als marktleider maakt een bedrijf tot een gegeerde bruid.

Voorbeeldsectoren in Vlaanderen zijn onder meer bio & life sciences, chemie, gezondheidszorg, 3D-printing, nano-elektronica en mechatronica, de smart grid, de fietsenindustrie …

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel