Hoe een bedrijf uit de zware industrie toch milieuvriendelijk kan zijn

Hoe een bedrijf uit de zware industrie toch milieuvriendelijk kan zijn

Het non-ferrobedrijf Campine uit Beerse is samen met zijn buurtbedrijf Metallo Chimique opgezet uit een oud Kempens non-ferro concern. Het bedrijf is toonaangevend in de productie van antimoonoxide en loodrecyclage.

Nu bepaalde materialen almaar schaarser worden en er meer cradle-to-cradle geproduceerd wordt, is het een kwestie van zo duurzaam mogelijk met materialen om te gaan en zo veel mogelijk materialen te recupereren tijdens het recycleren. Toxische processen worden hierbij geminimaliseerd. Aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu zijn immers bij de gebruikte recyclageprocedés zeer belangrijk. Het behoort tot de basisprincipes van Campine om hier oog voor te hebben, het wordt ondersteund door de iso14001 en de regelmatige controles van de overheid rond sevesoreglementering.

Focus op recyclage
Campine bestaat uit vier businessunits. De producten die deze units voortbrengen, zijn steeds gemaakt volgens de specificaties van de klant.

  • De unit van loodrecyclage haalt al het bruikbare lood uit gebruikte autobatterijen, met recuperatie van alle zuren. Het gerecycleerde lood wordt onder andere als grondstof voor toepassingen in stralingsbescherming, dakbedekking en (auto)batterijen gebruikt.
  • Het antimoonoxide dat door de tweede unit geproduceerd wordt, wordt vandaag vooral gebruikt als brandvertragend middel in kunststoffen. Toepassingen hiervoor vind je in onder andere in pvc tentzeilen en sportstadia-overkapping. Het is daarnaast ook een katalysator voor de PET-industrie.
  • De derde unit situeert zich tussen de eerste twee units in en zorgt voor de recuperatie van antimoon en de valorisatie van andere aanwezige metalen, zoals goud en zilver.
  • De vierde unit biedt brandvertragende systemen aan in de vorm van geëxtrudeerde plastic granulaten. Toepassingen zijn brandvertraging in de elektrische en elektronica -, kabel-, auto- en verpakkingsindustrie maar ook brandvertraagde isolatiematerialen.

Om te kunnen blijven concurreren met China en om te voldoen aan de steeds strengere Europese wet- en regelgeving (zoals de uitstoot van zwavel) is het een noodzaak om de allernieuwste technieken in te zetten bij de recyclage.

Ontwikkeling volgens 'STELA'
Wanneer een nieuw product ontwikkeld wordt, dan gebeurt dit aan de hand van vijf vereisten afgekort in het letterwoord 'STELA'. Dit staat voor 'strategisch, techniek (productie), economisch, legaal (veiligheid, gezondheid) en administratie'. (zoals bv. Hoe zullen we de grondstof importeren). In de labo-omgeving wordt het nieuwe product op kleine schaal gemaakt. Men maakt bij het opzetten van de proef ook een vertaalslag naar een industrieel productieproces om potentiële problemen te ontdekken. Zo wordt er reeds bij de ontwikkeling grondig onderzocht hoe het geproduceerd zal worden.

Digitalisering, automatisering en menselijke kapitaal
Het ERP-systeem bevat alle informatie, gaande van bestelling tot betaling. Alle productsamenstellingen (BOM), routings en productietijden zijn digitaal opgeslagen. Dit laat toe om de machines automatisch via SCADA en PLC met de juiste componenten en hoeveelheden te laden, het productieproces op te volgen en de kwaliteit ervan te controleren en rapporteren. Een robot zorgt voor het automatisch verpakken en pallettiseren.

In een kleine onderneming als Campine met een vlakke organisatie is het menselijk kapitaal van groot belang. Medewerkers worden aangemoedigd om mondiger te zijn en mee na te denken over hoe men beter, veiliger en anders kan produceren. Veiligheid zit namelijk ingebakken in de genen van het bedrijf.  Door met de ideeën van de medewerkers verder te werken, krijgt men direct draagvlak voor de uitwerking.

Om te komen tot de nodige nieuwe soorten batterijen, het ontwikkelen van betere brandwerende granulaten en het verbeteren van de veiligheidsaspecten in de productie doet men beroep op een uitgebreid netwerk. Zo heeft men de Antimoonassociatie (i2a) mee opgericht, en werkt men regelmatig samen met hogescholen, universiteiten, kennisinstellingen en klantbedrijven.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Vlaggenschepen voor fabrieken van de toekomst”in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel