Hoe vertrouwen verankeren in open innovatie ?

Hoe vertrouwen verankeren in open innovatie ?

Vertrouwen is een sleutelbegrip en tegelijk de achilleshiel voor de genetwerkte fabriek. Het is immers het fundament voor intense samenwerking en kennisdeling. Maar stapt uw klant straks niet met uw kennis naar de concurrentie? Blijft hij bij u aankopen of gooit hij de opgebouwde kennis op de markt?

Verzorg uw alliantiemanagement

Vertrouwen moet je verdienen. Een duidelijke segmentatie is belangrijk: met welke partners werken we verder samen, met wie niet? Tegelijk kan die samenwerking maar gezond en succesvol zijn als er sprake is van alliantiemanagement. Wat is eigen IP? Wat niet? Hoe werken we samen met partners? Wie is verantwoordelijk?

Er is kennisopbouw nodig om al die facetten van samenwerken in goede banen te leiden. Een functie vergelijkbaar met die van de accountmanager kan die taak inhoud geven.

Bekijk track records

IP delen houdt altijd een risico in. Zorg daarom voor duidelijke protocollen en contracten. En investeer voldoende energie in uw partnerkeuze. De 'track record' van een bedrijf kan u daarbij op weg helpen.

Vermijd afhankelijkheid

Minstens even belangrijk als het papierwerk is een evenwichtige relatie tussen de partners: er mag geen afhankelijkheid zijn. Voor elke partij in het netwerk moet er een duidelijke win zijn. Vermijd daarbij om in projecten te stappen met ‘toeristen op de bus’, partners die bereid zijn om te leren uit een project, maar niet noodzakelijk om ook bij te dragen.

Enkel partners die vanuit een strategisch belang opteren voor deelname aan het netwerk zijn waardevol. Het wederzijdse belang helpt voorkomen dat een leverancier enkel uw bedrijf bepaalde technologie aanbiedt en er niet mee naar de concurrentie stapt.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel