Hoeveel water vergt onze energieproductie?

Hoeveel water vergt onze energieproductie?

In zijn voordracht tijdens de MIT Europe Energy Conference besprak MIT-professor Ahmed F. Ghoniem de water footprint van onze elektriciteitsproductie. Hij evalueerde de verschillende koelmethoden (doorstroomkoeling, koeltoren, luchtkoeling) alsook hun watergebruik en waterverbruik. De koeling is sterk afhankelijk van de lokale weersomstandigheden en de beschikbaarheid van water. Het watergebruik is sterk afhankelijk van de methode van elektriciteitsproductie (aardgas, aardolie, kolen, nuclear, thermische zonne-energie). In de studie van prof. Ghoniem wordt de volledige cyclus beschouwd van ontginning tot verwerking van de afvalstoffen. Meer details leest u in de presentatie van prof. Ghoniem

MIT-professor John H. Lienhard besprak het energieverbruik voor de productie van drinkwater. In een aantal gebieden wordt de volledige neerslag (regenwater) aangewend voor menselijke consumptie. Water is er dus schaars en moet worden aangevuld door bijvoorbeeld de ontzilting van zeewater. Verschillende zuiveringsmethoden werden tijdens het congres toegelicht. Omgekeerde osmose is minstens dubbel zo energie-efficiënt als destillatie. Vervolgens werden verschillende onderzoeksprojecten van het MIT Center for Clean Water and Clean Energy voorgesteld:

 • Biofouling Resistant Reverse Osmosis Membranes
 • Portable Desalination / Water Purification Systems
 • Membrane Distillation Desalination
 • Humidification Dehumidification (HDH) Desalination
 • Directional Solvent Extraction: Low Temperature, Membrane free Desalination
 • Molecular Approaches to Microbial Water Quality
 • Vapor-Trapping Membrane for Reverse Osmosis
 • Solar Thermally Driven Desalination
 • The Optimal Control and Design of Community Scale Solar Powered Desalination Systems
 • Continuous monitoring of the Water Distribution System in Singapore
 • Leak and burst detection and localization
 • Water recycling

Meer details leest u in de presentatie van prof. Lienhard 

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst" in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen. Aan dit project werken de volgende partners mee: Flanders’ Synergy, Universiteit Antwerpen, Agoria en Sirris.

 

 

Deel dit artikel