Project Premanus gaat voor transparante en veilige toegang tot productinformatie

Project Premanus gaat voor transparante en veilige toegang tot productinformatie

Door een inefficiënte procesuitvoering spenderen bedrijven vandaag grote bedragen aan onderhoud en servicemangement. Asset Information Management (AIM) biedt hiervoor een oplossing door op een transparante en veilige manier toegang te geven tot informatie over goederen uit verspreide gegevensbronnen van verschillende organisaties. Zo wordt samenwerken over de bedrijfsgrenzen heen makkelijker en is een efficiënte werking van diensten rond activa mogelijk zonder 'mediabreaks'.

Momenteel wordt in verschillende onderzoeksprojecten nagegaan hoe dergelijke informatie op een effectieve manier beschikbaar kan worden gemaakt voor alle belanghebbenden, over de grenzen van bedrijven heen. Een van deze projecten is het Europese FP7-project Premanus, dat  in het kader van Factories of the Future streeft naar  een asymmetrische verdeling van informatie in de End-of-Life (EoL)-recovery (recyclage bij afdanking) van producten. Dit door OEM's en onderaannemers met elkaar te verbinden. De nadruk ligt hierbij uitdrukkelijk op herfabricage. Om dit te bereiken zal middelware worden ontwikkeld dat tegemoet kan komen aan de vraag om productinformatie en diensten rond producten binnen één systeem, een op diensten georiënteerde architectuur, te combineren. Om de informatiekloof te dichten, zou deze middelware EoL gebaseerde KPI's berekenen op basis van gegevens rond productgebruik en aanbevelingen doen aan de gebruikers over de haalbaarheid (op het vlak van rendabiliteit, scope en tijd) van het fabriceren van een product.

Projectpartners zijn SAP Research, TIE Kinetix, SKF Schweinfurt, Centro Richerche Fiat, Longborough University, Polimi (Politecnico Di Milano) en Sirris.

Samenwerking tussen verschillende ondernemingen
Bedrijven uit de maakindustrie verschuiven steeds meer in de richting van 'product-als-dienst'-businessmodellen om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie en om de relaties met hun klanten te versterken. Eerder dan producten te verkopen nemen fabrikanten de werking en het onderhoud van machines over voor hun klanten. Specifieke kennis van complexe machines hoeft niet meer bij de operator te liggen, deze valt onder de servicecontracten die de fabrikanten bij hun producten leveren. Om een optimale beschikbaarheid van installaties te hebben aan de laagste prijs moeten alle fabrikanten en operatoren naadloos kunnen communiceren met de verantwoordelijke servicespecialisten over de organisatorische grenzen heen.

Asset Information Management

Om gegarandeerd zo snel mogelijk over activa te kunnen beschikken in geval van incidenten,  is toegang tot bestaande toestelinformatie nodig, die verspreid kan zijn over verschillende bedrijven. En dit moet mogelijk zijn voor alle belanghebbenden, ongeacht of die de info produceren of verwerken, en over de bedrijfsgrenzen heen.

Elke belanghebbende creëert en beheert bepaalde informatie doorheen de levenscyclus van de installatie. Voor een optimale werking en kostenefficiënte onderhoud moeten verschillende actoren, zoals operatoren, onderhoudspecialisten, productontwerpers, ... toegang tot rol-gebaseerde informatie krijgen. Hierbij is informatiebeveiliging  van kritisch belang. Voor bedrijven vormt heel wat informatie een waardevol goed dat liever niet aan derden wordt gegeven. Daarom is een eerste vereiste voor effectief AIM een waterdicht veiligheidsplan dat een verfijnde toegangscontrole tot de informatie mogelijk maakt. In dit geval blijft het informatiebeheer onder controle van de eigenaar van de informatie.

Veilige opslag van verspreide data via cloud gebaseerde media

Binnen het Premanus-project wordt een prototype voor AIM ontwikkeld. AIM wordt geïmplementeerd via een cloud-gebaseerde informatiedienst. Deze voorziet informatie over de beschikbaarheid van referentiedata (masterdata) en levenscyclusdata (lifecycle data) van individuele activa en maakt zoekacties ernaar mogelijk. De Asset Information Service (AIS) wordt gevuld door de actoren van een AIM-ecosysteem met informatie over welke productdata beschikbaar is en is op deze manier toegankelijk. Elke actor beheert welke informatie gepubliceerd zal worden in de informatiediensten van het ecosysteem.

De levenscyclusdata van de activa wordt geproduceerd door de verschillende deelnemers (OEM, operatoren, dienstverleners zoals onderhoud). Elke actor binnen het ecosysteem gebruikt zijn eigen intern en extern identificatiemodel. Toch moet elke actor in staat zijn de levenscyclusdata in het AIS te vinden. Het AIS ondersteunt dus het in kaart brengen van activa-identificatienummers. Het in kaart brengen van verschillende extern gebruikte activa-ID's laat zoekacties toe naar informatie van een bepaald activabestanddeel.

Asset Information Management

Remote Services Gateway (ASG)

De Remote Services Gateway is een virtuele toepassing die lokaal geïnstalleerd wordt bij de actoren van het AIM-ecosysteem. Deze 'toegangspoort' verbindt de lokale IT-systemen en beheert de toegang tot de data. Bovendien vult het de AIS met informatie over beschikbare data door gebruik te maken van de 'publish-subscribe'-methode. De gateway annoteert de data van de lokale systemen, zodat ze gezocht en gevonden kunnen worden. De gateway transformeert verder lokale data in een generisch datamodel dat gebruik maakt van semantische methoden.

Andere diensten die geïmplementeerd kunnen worden door gebruik te maken van de RSG met betrekking tot de AIS, zijn digital rights management (DRM) en administratieve verrekening, in rekening brengen en facturatie voor informatie-uitwisseling.

Twee toepassingssenario's

Het AIM-prototype wordt geïmplementeerd en getest bij partners Fiat en SKF Schweinfurt. Beide ondernemingen zullen hierbij hun bestaande bedrijfsprocedés aanpassen of nieuwe opzetten. Vervolgens zal de oplossing geëvalueerd worden tijdens testoperaties bij de twee industriële partners. Premanus zal de testen ondersteunen, om zo bijkomende vereisten op te sporen voor AIM. De focus zal speciaal liggen op de integratie van AIM met bestaande bedrijfsprocedés  in IT-systemen zoals MES, EAM, CRM en ERP.

The PREMANUS project (285541) is co-funded by the European Union under the Information and Communication Technologies (ICT) theme of the 7th Framework Programme for R&D (FP7).

Deel dit artikel