Succesvol hergebruik van materialen dankzij strategisch partnerschap

Succesvol hergebruik van materialen dankzij strategisch partnerschap

Twee bedrijven uit verschillende sectoren – Gyproc en Novidon - zijn strategische partnerschappen aangegaan, zodat duurzame productketens konden ontstaan waar alle betrokken partijen voordeel uit halen.

Recyclage van gips uit gipsplaten

Gyproc uit Kallo produceert gipskartonplaten. Het wilde gips uit de platen hergebruiken, maar had weinig of geen ervaring met de inzameling van gipsafval: het bedrijf spitst zich vooral toe op productie en distributie. Daarom ging het een partnerschap aan met het Canadese recyclagebedrijf New West Gypsum Recycling (NWGR). Via een innovatief proces wordt het gips in de binnenste laag van de gipskartonplaat verpulverd en gescheiden van de buitenste papierlagen. Het gewonnen gips kan meteen hergebruikt worden om nieuwe platen te maken waardoor er een gesloten materialencyclus ontstaat.

Het sluiten van de kringloop impliceert een constante aanvoer van gebruikte gipsplaten of snijresten vanuit de verschillende sectoren. Om de aanvoer te verzekeren zet NWGR samenwerkingen op met sorteerbedrijven, containerparken en aannemers. Door aantrekkelijke tarieven te hanteren is het aanleveren van recycleerbaar gipsafval een voordelig en aantrekkelijk alternatief voor storten. Klanten bereikt Gyproc via de klassieke distributiekanalen van groot- en kleinhandel en doe-het-zelfketens en door te netwerken. Ook grotere bedrijven of overheidsinstellingen met een groen aankoopbeleid tonen steeds meer interesse in de C2C-gipskartonplaat.

De initiële investering om een recyclageproces voor gipskartonplaten op te starten is groot. Dankzij het samenwerkingsakkoord delen Gyproc en NWGR de kosten. De gesloten kringloop zorgt voor besparingen op de aankoop van grondstoffen, wat belangrijk is voor de economische haalbaarheid van het proces. Bovendien blijven ook de transportkosten laag omdat NWGR gevestigd is op het bedrijventerrein van Gyproc en zo het transport van gerecycleerd gips over lange afstand wordt vermeden. Door de C2C-certificatie van zijn standaardplaat garandeert Gyproc zijn afzetmarkt voor duurzame producten. Met dit businessmodel wil het bedrijf zich profileren als innovatief en duurzaam bouwmaterialenproducent. Door de gipskringloop te sluiten spaart het bedrijf niet alleen grondstoffen, maar vermindert het ook de gipsafvalberg.

Gyproc en NWGR staan overigens niet alleen met hun engagement voor een gesloten gipskringloop. Het gipsconvenant is een samenwerkingsakkoord tussen de overheid (OVAM), de Belgische gipsindustrie (BLGV), de Vlaamse Confederatie Bouw en de federaties voor milieubeheer (FEBEM) en sloop- en ontmantelingswerken (CASO). Het convenant heeft tot doel van gipsafval opnieuw een grondstof te maken.

Aardappelzetmeel voor technische toepassingen

Novidon, een onderdeel van B.V. Duynie, uit Veurne verwerkt zetmeel uit reststromen van de voedingsindustrie tot een hoogwaardig product voor technische toepassingen in onder andere de papierindustrie, de productie van behanglijm en als smeermiddel in de olie-industrie.

B.V. Duynie is leverancier van veevoeder op basis van bijproducten uit de voedingsindustrie. Op vraag van aardappelverwerkende bedrijven die zetmeelhoudende stromen aanleveren, ging de onderneming op zoek naar hoogwaardige toepassingen voor die nevenstromen. Deze zoektocht leidde tot de opwaardering van het zetmeel voor technische toepassingen. Met dit technisch zetmeel kon Duynie zich richten op een nichemarkt die hogere marges oplevert dan de veevoedermarkt. Hoewel de verwerking van zetmeel voor technische toepassingen meer bewerkingen impliceert, kunnen er toch hogere marges behaald worden door de hogere productprijs in vergelijking met veevoeders. Bovendien biedt de winning van aardappelzetmeel uit reststromen een aanzienlijk concurrentievoordeel, gezien het een alternatief vormt voor de bestaande zetmeelproductie uit duurdere hele aardappelen.

Uit deze toepassing van aardappelzetmeel is dochteronderneming Novidon ontstaan. Aangezien het bedrijf wilde voorlopen op de markt, kwam de nadruk op productie, R&D en productontwikkeling te liggen. Een innovatiestrategie waar niet alleen Novidon zelf, maar ook afnemers en materiaalleveranciers de vruchten van plukken. Het bedrijf zet namelijk in op cocreatie met zijn klanten en leveranciers, die als strategische partners worden beschouwd. De werking van Novidon is sterk verweven met die van de aardappelverwerkende bedrijven. De productieplants volgen daarom telkens de aanvoerstromen. Zo is de productiesite in Veurne gevestigd naast PepsiCo, het voedingsmiddelenbedrijf achter onder andere Lay’s Chips. Ook bestaat er een laterale communicatie tussen de bedrijven, waardoor er niet alleen een samenwerking mogelijk is op het vlak van R&D, maar ook tussen andere afdelingen, zoals de financiële afdelingen en onderhoudsdiensten. Bovendien geeft de industriële symbiose  de aanzet voor andere synergieën, zoals optimalisatie van het waterhergebruik.

Het resultaat is een win-winsituatie voor Novidon en partners. De aardappelverwerkende bedrijven krijgen namelijk de best mogelijke verwaarding van hun nevenstromen, terwijl Novidon meer zekerheid heeft over zijn materiaalaanvoer. Ten slotte zijn de eindproducten biologisch afbreekbaar als ze in het milieu terechtkomen, dus ook het milieu wint erbij.

Beide succesverhalen zijn ook terug te vinden op de website van het project Openraam.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Vlaggenschepen voor fabrieken van de toekomst”in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel