What is lean?

What is lean?

Niklas Modig, auteur van de bestseller “What is lean?”, vertelde tijdens het event “How to lead and support a lean transformation?" op 27 maart dat lean meer is dan louter middelenefficientie.

Belangrijke aspecten in de lean fabriek van vandaag zijn volgens Niklas Modig:

  • Flowefficiëntie biedt talrijke voordelen ten opzichte van middelenefficiëntie.
  • Het lean concept moet eerst op het hoogste bedrijfsniveau worden “begrepen” alvorens af te dalen naar het niveau van tools en methodologiën.
  • Cruciaal is de lerende organisatie,de bijbehorende management stijl én de evolutie naar een lerende organisatie.

De eerste die de lean principes als geïntegreerd productieconcept invoerde was Henry Ford toen hij de flow-line ontwierp met voortbewegende producten, standaard werk(-stations) en consistent uitwisselbare onderdelen. Het uiteindelijke probleem bij Ford was het onvermogen om met variabiliteit om te gaan.

In de dertiger jaren van de 20e eeuw heeft Taiichi Ohno (Toyota) het Ford productiesysteem zodanig aangepast dat variabiliteit gecombineerd kon worden met een ongestoorde flow. Een hoge kwaliteit hoefde niet langer tegenstrijdig te zijn met een hoge output. Deze inzichten hebben geleid tot het Toyota Productie Systeem. Het TPS vormt vandaag nog steeds een goede basis voor een lean fabriek.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Snelheid als competitief wapen” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel