De cijfers achter het Factory of the Future verhaal. Overtuig uzelf!

De cijfers achter het Factory of the Future verhaal. Overtuig uzelf!

Op dinsdag 6 februari reiken Agoria en Sirris, tezamen met een sterk groeiend aantal partners en sponsors, voor de 4de maal de Factory of the Future Awards uit. Dan zullen we weten hoeveel nieuwe doorbraak-maakbedrijven het rijtje met de huidige 16 Fabrieken van de Toekomst zullen vervoegen.

De cijfers.

Dat het Made Different programma bedrijven helpt wezenlijke prestatie-doorbraken te realiseren, is ondertussen genoegzaam bekend. Zo hebben de Award-winnaars van de voorbije 3 edities gezamenlijk een gemiddelde productiedoorlooptijdreductie van 50% gerealiseerd, en werd de ‘time-to-market’ van nieuwe producten met meer dan 40% gereduceerd.

Daarenboven hebben deze bedrijven via voornamelijk Lean-geïnspireerde programma’s hun interne voorraden met 45% kunnen reduceren en is de leverbetrouwbaarheid naar klanten toe met gemiddeld 30% toegenomen.

De productiviteit, die voor de Belgische maakindustrie in het algemeen al bijzonder hoog ligt ten opzichte van onze buurlanden en de rest van de wereld, steeg de voorbije 4 jaren bij deze bedrijven nog eens met 25%, waarbij het aantal fouten in de productie met hetzelfde percentage verminderde.

U kreeg van ons reeds eerder mee dat er door deze bedrijven de voorbije 4 jaren voor een bedrag van bijna een half miljard Euro geïnvesteerd werd in robotisatie, digitalisatie, automatisatie en fabrieks-uitbreidingen. Bovendien is dit alles niet ten koste gegaan van het aantal jobs. Integendeel, door een versterkte competitiviteit in de markt hebben de 16 laureaten hun tewerkstelling met 11% kunnen uitbreiden!

Dat de Awards voor de bedrijven in kwestie geen eindpunt betekenen maar eerder een nieuwe start voor nog straffere doorbraken, hebben we ook in 2017 kunnen vaststellen.

De winnaars van het eerste uur zijn allesbehalve bij de pakken blijven neerzitten. Eén voor één hebben ze de aanbevelingen van de FoF audit-experten ter harte genomen, en als leidraad gebruikt voor verdere doorbraken richting de Fabriek van de Toekomst 4.0.

World class sensoren

Continental te Mechelen heeft sinds het winnen van de Award in 2015 de voorbije twee jaren opnieuw fors geïnvesteerd in het verder uitbreiden van gerobotiseerde productiecellen, de integratie van tablets in de productie-opvolging, een slimme toolshop met interne positionering en vernieuwing van de gebouwen-infrastructuur. Bovendien heeft het lokale management, mede door de state-of-the-art productiemiddelen en de sterke positionering als Factory of the Future binnen de multinationale Continental-groep van maakbedrijven, vorig jaar een nieuwe sensorproductie in Mechelen kunnen opstarten.

Stefaan Van Thielen (Plant Manager) : “Ondanks het feit dat we alles automatiseren wat maar mogelijk is, voelen onze mensen dat zij echt nog altijd het belangrijkste kapitaal binnen de onderneming zijn. En dat is gemeend, want onze filosofie is: ‘iedereen kan automatiseren, maar het is de manier waarop je met je mensen omgaat, dat het bedrijf echt toekomstgericht maakt’ “

Champions League toeleverancier

Provan uit Genk, de specialist in zeer snelle, correcte toelevering van metalen componenten en sub-assemblies, heeft sinds het winnen van de FoF-Award in 2015 het aantal orders zien verdubbelen, mét behoud van zijn tijdens de periode 2012-2015 sterk gereduceerde doorlooptijden. Bovendien werd het totale energie-verbruik met 17% teruggebracht, ondanks een omzetstijging van meer dan 20%! 

Ben Proesmans (Eigenaar / CEO) : “Na het winnen van de Factory of the Future Award in 2015 hebben we verder gefocust op Quick Response Manufacturing en de reductie van de Total Cost of Ownership voor onze klanten.Door het verder implementeren van QROC (“ Quick Response Office Cells “) hebben we de  overhead en het aantal bedienden kunnen verlagen binnen een context van stijgende omzet.Onze toekomstige ambitie is dat we in de Europese “Champions League” van metaaltoelevering willen spelen…”

Binnen de Made Different transformatie “Networked Factory”werd het principe van Partnership Driven Innovation geïmplementeerd. Tezamen met de firma Buyse Decolletage werd een “Joint Business Development” relatie geformaliseerd waardoor beide bedrijven een veel breder en complementair pallet aan producten en diensten in de markt kunnen aanbieden. Bovendien wordt ook structureel met diverse leveranciers-partners intensiever samengewerkt teneinde een maximale ontzorging en kosten-daling aan te bieden binnen het klanten-netwerk.

Uitdagende, actieve jobs

Newtec verdubbelde sinds 2015 zijn fabrieks-omzet reeds, waarbij het bedrijf er tegelijkertijd in slaagde de omzet per werknemer (ofte : productiviteit) met meer dan 20% op te krikken.

Guy De Winne (Plant Manager) : “Ons bedrijf heeft in de periode 2012-2015 via het Made Different programma een kader gecreëerd waarbinnen we sindsdien werken. Digitalisering van de processen is hierbij cruciaal gebleken. De bereikte doorbraken binnen dit kader hebben ons in staat gesteld om de sterke personeelsgroei van de laatste twee jaren op een professionele, inclusieve manier aan te pakken.”

Meer personeel wil echter niet zeggen meer leidinggevenden! Door in te zetten op zelfredzaamheid en zelfsturing op de werkvloer werd de nood aan extra leidinggevenden quasi geëlimineerd.

Er werd expliciet gekozen voor een model van maximale jobrotatie. Hiervoor werd inspiratie gezocht bij Karasek, die een aanpak schetst om werknemers te laten evolueren naar uitdagende en actieve jobs. Onder andere werd gekozen voor het installeren van lang-cyclisch werk (1 week). Newtec medewerkers weten ondertussen dat ze regelmatig uitgedaagd worden, en worden getraind om correct te reageren wanneer ze uit hun comfortzone gehaald worden.

Tenslotte werden de afgelopen jaren belangrijke investeringen doorgevoerd zowel in technologie, productiecapaciteit als verhoogde flexibiliteit. Zo zijn – na een eerdere verdubbeling van de productiecapaciteit in 2015-2017 - momenteel verdere investeringen in uitvoering om de komende twee jaren opnieuw een capaciteitsgroei van 60% te realiseren.

Guy De Winne : “Sinds 6 maanden leveren we aan Panasonic modem-apparatuur voor multimedia/entertainment op vliegtuigen. Deze producten werden door Newtec ontwikkeld, met de bedoeling de productie over te dragen naar de Panasonic Osaka-plant in Japan. Newtec werd echter gevraagd om ook de volume-productie zelf op te nemen in Erpe-Mere, teneinde de benodigde kwaliteit te kunnen blijven garanderen”

 

Bent u al ingeschreven voor het Factory of the Future Award event te Antwerpen op 6 februari 2018? Neen? Doe het dan nu via deze link

Het Factory of the Future Award event 2017 gemist ? Kijk hier voor een verslag

Deel dit artikel