"Boost your business" met interdisciplinaire studentenprojecten 2016-2017

"Boost your business" met interdisciplinaire studentenprojecten 2016-2017

Agoria en de KU Leuven (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, campus Brussel en Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, campus Gent) organiseren de negende editie van het “Interdisciplinair Assessment Project” (IAP) voor de masteropleidingen Industrieel Ingenieur, Handelsingenieur en Milieu- en Preventiemanagement. 

Tijdens het eerste semester van het academiejaar 2016-2017 werken masterstudenten uit deze richtingen bedrijfsprojecten uit. Aan het einde van de rit krijgt elk deelnemend bedrijf een rapport met aanbevelingen en maatregelen ter verbetering. 

Afgelopen academiejaar focuste het IAP zich met het thema "Beste Beschikbare Technieken" (BBT) op de milieuthematiek, gezien het belang daarvan voor zowel de vergunningsvoorwaarden als voor het zorgvuldigheidsprincipe. Voor het academiejaar 2016-2017 zien we het onderwerp iets breder en kiezen we voor het thema ‘Factory of the Future’. We richten ons tot productiebedrijven die zich willen klaarstomen voor een duurzame toekomst in Vlaanderen en zich willen omvormen tot wendbare en hoogtechnologische organisaties.

Lees hier verder over dit project...