Genetwerkte Fabrieken van de Toekomst maken het verschil!

Genetwerkte Fabrieken van de Toekomst maken het verschil!

Combineer steeds kortere product levenscycli en snel evoluerende markten met een voortdurend groeiende diversiteit in technologie, en je hebt één van de belangrijkste uitdagingen voor onze maakindustrie te pakken. Bedrijven dienen steeds meer competenties te combineren en te ontwikkelen, en deze trend zal de komende jaren enkel nog versterkt worden.  

‘Open Innovatie’ en ‘Open Productie’ methodieken vormen hèt uitgelezen antwoord om world class producten, productietechnologieën en diensten te ontwikkelen! Steeds meer bedrijven creëren gezamenlijk (Industriële) eco-systemen met partners die het eigen business-, management en productiesysteem versterken.

Het resultaat is een verhoogde algehele efficiëntie bij de betrokken bedrijven èn het ganse industriële weefsel errond, en dit niet alleen op productieniveau, maar evenzeer op andere niveaus, zoals HR, strategisch management en strategische innovatie. Wij verzamelden voor u enkele inspirerende voorbeelden die de Belgische maak-industrie mee helpen ver-ankeren en versterken.

Schaarste als bron van creatieve samenwerking

Enkele jaren geleden omringde het Kortrijkse bedrijf Spica zich met enkele goedgekozen partners om een belangrijk Eandis-project voor de neus van het grote GE weg te kapen (zie ook http://madedifferent.be/nl/spica). Terwijl de partners verantwoordelijk waren voor het spuitgieten van de kast en de ontwikkeling van de electronica, zorgde SPICA voor het inductieve gedeelte en de assemblage van Eandis’ slimme meters.

Een noodzakelijke voorwaarde voor deze succesvolle samenwerking was een door het management gedragen open attitude om externe kennis optimaal te benutten, alsmede de creatie van lange termijn vertrouwen tussen de partners. Om het met de woorden van de bedrijfsleider te zeggen : "Je moet begrijpen en accepteren dat iedere netwerk-partner zijn boterham wil verdienen”.

Fabrieken van de Toekomst creëren netwerken

Of het nu gaat over het genereren van extra omzet, het ontzorgen van klanten of als kleine David de strijd met Goliath-bedrijven aangaan, het gericht opzetten van netwerken hebben de Fabrieken van de Toekomst geen wind-eieren gelegd. Integendeel zeer vaak werden de unieke, eigen USP’s van het bedrijf verder versterkt en werd een unieke klantperformantie bereikt.

Korte keten denken

Samen met streng geselecteerde technologie-partners zocht Bio-bakkerij De Trog uit Ieper naar sterk innoverende technieken, waaronder insnij-robots voor baguettes, het stressvrij kunnen verwerken van diverse soorten deeg resulterend in zowat 300 verschillende broodcreaties, alsmede de toepassing van Smartpick door middel van smartglasses. Door het succes van deze laatste toepassing werd eind 2014 besloten het Smartpick tool voor anderen ter beschikking te stellen, hetgeen leidde tot de creatie van een nieuwe start-up, Evolar genaamd.

Door aanhoudende groei werd het bedrijf de jongste jaren voor de aartsmoeilijke opdracht geplaatst om ambachtelijk brood van de hoogste kwaliteit te vervaardigen in combinatie met een steeds toenemende grootschaligheid. Er werd besloten een uitgebreid klantenpanel-netwerk uit te bouwen dat op regelmatige basis in de fabriek uitgenodigd wordt om mee te proeven van bereidingen via nieuwe technologieën, vervolgens zelf de bereidingen verder af te bakken, om daarna de finale validatie door De Trog mee te beoordelen.

Tenslotte werd - in samenwerking met Bioforum en Vives Hogeschool - geïnvesteerd in de opzet van de productie van zogenaamd korte keten brood op basis van inlandse tarwe uit Vlaanderen, dat in West-Vlaanderen gemalen wordt en in Ieper tot eindproducten gevormd wordt.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de bakkerij de afgelopen jaren fors gegroeid is van een bescheiden broodatelier met een oppervlakte van 200 vierkante meter en een omzetniveau van minder dan 500.000€ tot een grootambachtelijk bedrijf met een oppervlakte van meer dan 6000m2 en een omzet van meer dan € 15 miljoen.

 

Partner-netwerk van kwalitatieve toeleveranciers

Toeleverancier van hoogwaardige metalen componenten & half fabrikaten Provan uit Genk – tevens één van de laureaten van de Factory of the Future Awards 2015 - investeert reeds enkele jaren in een doorgedreven engagement, training en organisatie-aanpassing van meerdere (toeleverings) partners. Doel is om marktrisico’s beter te spreiden en zich meer te kunnen toeleggen op totaalprojecten met klanten.

Met dit partner-netwerk van toeleveranciers trekt Provan zijn eigen productiesysteem – dat doordrongen is van een volledig gedigitaliseerde Quick Response Manufacturing (QRM) filosofie - zeer sterk open en leidt het de partner-leveranciers op binnen eenzelfde manier van werken. Mede door de strenge Provan-eis dat de partners volgens dezelfde kwaliteits- en logistieke (QRM) normen dienen te werken, werd een efficiënt eco-systeem gecreëerd dat Provan’s ambitie om de omzet te verdubbelen, mee ondersteunt.

 

Een verlengstuk van de klant-organisatie

Elektronica-bedrijf E.D.&A. uit Kalmthout positioneert zijn ontwikkeling en productie centraal  tussen performante partner-toeleveranciers en met name die klant-technologiebedrijven die willen focussen op ontwikkeling en verkoop van hun toepassingen zonder zich veel zorgen te moeten maken over een kwaliteitsvolle ontwikkeling en productie van de elektronica.

"Door de hechte samenwerking en de verregaande kennisdeling vormt E.D.&A. als het ware een verlengstuk van de organisatie van de klant, die maximaal ontzorgd wordt. Daardoor worden wij steeds minder als leverancier bekeken, maar eerder als een ‘eigen’ elektronica-afdeling van de klant”, aldus de eigenaar.

Ook naar technologie partners wordt diezelfde lijn van open samenwerking doorgetrokken. In 2015 werd oa met de Universiteit van Antwerpen afgesproken om zeer nauw te gaan samenwerken rond draadloze technologieën, met als concrete afgesproken acties het delen van resources (medewerkers) en middelen (oa de EMC ruimte van E.D.&A.).

 

Taking away complexity and giving back simplicity

Keukenladefabrikant en –distributeur Van Hoecke NV uit Sint-Niklaas heeft – in analogie met E.D.&A. – het ontzorgen van de klanten in zijn DNA opgenomen, oa door complexe en sterk variërende productieactiviteiten sneller en efficiënter uit te voeren dan enig ander concurrent in de markt. Zij slagen hierin door steeds de eindklant zeer expliciet centraal te stellen bij de ontwikkeling nieuwe producten. De open attitude & het uitgebreide netwerk van eigenaar/CEO Peter Van Hoecke vormt hierbij een voortdurende bron van nieuwe ideeën en applicaties om complexe maak-processen om te vormen tot voor de klant zo simpel mogelijke bestelmogelijkheden.

Steeds wordt ook actief naar technologieën in andere sectoren gekeken, teneinde maakprocessen zo sterk mogelijk te vereenvoudigen. Voor de productie van de bodempanelen werd bv ondersteuning gezocht en gevonden bij het Zweedse kenniscentrum Välinge, de wereldmarktleider in mechanische (hout)verbindingen, dat nauw aansluit bij de innovatieve laminaatproductie in Zweden.

Mede door deze en andere slimme technologie- en partnerkeuzes kan Van Hoecke NV de klant een catalogus van 500 miljoen mogelijke product-combinaties aanbieden terwijl de levertijd slechts 3 dagen bedraagt met minimum bestelhoeveelheid van 1 stuk.

 

Zin om ook binnen uw bedrijf nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te exploreren? Het Made Different programma biedt u hierbij de nodige ondersteuning!

Voor meer info kan u steeds terecht bij Paul Peeters (paul.peeters@agoria.be).

 

Deel dit artikel