'Organisatiestructuur' en 'Duurzame Inzetbaarheid' aanpakken? Laat u subsidiëren!

'Organisatiestructuur' en 'Duurzame Inzetbaarheid' aanpakken? Laat u subsidiëren!

Het ESF ondersteunt projecten die de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van de onderneming. Dien voor 30 maart uw projectvoorstel in!

Het ESF lanceerde recent een oproep voor projecten onder de titel Anders Organiseren, met de specifieke doelstelling projecten te ondersteunen die de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te stimuleren. Met andere woorden: vraag steun aan voor uw bedrijf om met Innovatieve Arbeidsorganisatie en Duurzame Inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Voor wie?

  • Bedrijven gevestigd in het Vlaams Gewest
  • Met een uitgewerkte missie en visie
  • Met 20 medewerkers of meer

Opgelet: hebt u al een project binnen de oproepen Anders organiseren of Duurzaam loopbaanbeleid, dan komt u niet in aanmerking. Gelijktijdig een project indienen binnen de oproep Duurzaam loopbaanbeleid kan evenmin. Ook combineren met de KMO-portefeuille is niet toegestaan: acties die reeds gefinancierd worden met middelen uit de KMO-portefeuille kunnen niet in het project worden opgenomen.

Welke projecten?

Alle projecten die inzetten op aanpassing van de organisatiestructuur door het uitvoeren van een procesanalyse, het opmaken van een herontwerp, het doorvoeren van de organisatiekanteling in zowel de productiestructuur als de besturingsstructuur, en het uitwerken van een systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden in deze nieuwe situatie.

De klemtoon ligt dus op het herontwerpen en uitrollen van een nieuwe macrostructuur.

Hoeveel subsidie?

Per project kan maximaal een subsidie van € 80.000 toegekend worden. Daarbij moet het bedrijf een private financiering voorzien van minimaal 30% indien het bedrijf een KMO is, en 50% indien het een grote onderneming betreft. Het totale besteedbare budget bedraagt € 10.000.000. (combinatie ESF en Vlaamse CoFinanciering)

Hoe een projectvoorstel indienen?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep staat nog open tot en met 30 maart 2018, middernacht. Later wordt de oproep herhaald. Projectvoorstellen kunnen dan ingediend worden in het tweede en derde kwartaal van 2018.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 18 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is. Vervolgprojecten binnen deze oproep zijn ook niet mogelijk.

Meer weten?

Lees alle info over deze oproep op de ESF-website.

Deel dit artikel