Succesvolle recyclage van zuigflesjes breidt uit

Succesvolle recyclage van zuigflesjes breidt uit

Dankzij het proefproject Baby Bottle Reborn belanden de wegwerpzuigflesjes voor babyvoeding niet langer bij het restafval, maar worden ze gesorteerd en gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Ook Sirris werkte mee aan dit project, dat nu wegens succes uitgebreid wordt naar andere ziekenhuizen.

Jaarlijks worden in Belgische ziekenhuizen miljoenen flesjes voor babyvoeding - goed voor meer dan 300 ton aan kwaliteitsvolle kunststoffen - na eenmalig gebruik weggegooid en verbrand. Die aanpak moest duurzamer kunnen. Daarom startte Sirris, samen met een werkgroep van belanghebbenden, in 2013 het proefproject 'Baby Bottle Reborn' in het UZ Leuven. Door de juridische, technische en logistieke problemen in kaart te brengen en op te lossen, streefden de projectpartners ernaar deze materiaalstroom te recycleren. Het resultaat is dat in het UZ Leuven de wegwerpflesjes voortaan als PMD-afval gesorteerd worden om nadien te worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen.

Een volgende stap is nu de uitbreiding van dit project naar een aantal andere ziekenhuizen in Vlaanderen, om ook daar de opgedane ervaring en resultaten toe te passen. Dit is mogelijk dankzij Fost Plus, die achter het initiatief staat en in samenwerking met OVAM. De informatie en ervaring die via de uitbreiding zal opgedaan worden, kan de weg vrijmaken om, bij succes, in een volgende stap deze praktijk te veralgemenen.

Het hele project is alvast een inspirerend voorbeeld voor de vele andere materiaalstromen in de zorgsector en daarbuiten. Cross-sectorale samenwerkingen op basis van gemeenschappelijke doelstellingen - in dit geval meer en beter recycleren - werpt duidelijk zijn vruchten af. De Sustainability-afdeling van Sirris wil daarom dergelijke projecten blijven opzetten, om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de economie. Dankzij de steun van het 'Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer' (beheerd door de Koning Boudewijn stichting) kon dit Baby Bottle Reborn-project worden opgezet en werd met een beperkt budget toch een grote en blijvende impact gerealiseerd.

Deel dit artikel