Veiliger en nauwkeuriger meten met hybride meettaster

Veiliger en nauwkeuriger meten met hybride meettaster

Een 3D-meettaster wordt op een CNC-machine veelal ingezet voor het vastleggen van werkstuknulpunten en voor de uitlijning van producten. Vaste obstakels op het machinebed (opspanklem, werkstuk, …) kunnen in dat kader een potentiële bron van beschadiging vormen.

Heidenhain biedt voortaan de mogelijkheid om de hybride meettaster TS460 uit te rusten met botsingsbescherming en thermische ontkoppeling. Deze optie is zichtbaar door de aanwezigheid van een zwarte kunststoffen ring tussen gereedschapsopname en lichaam van de meetprobe (zie foto). De beveiliging treedt in werking als het lichaam van de meetprobe zelf een vast obstakel raakt.

De kunststoffen ring zorgt tevens voor een thermische barrière tussen freesspil en meetprobe. Bij een freesmachine waarbij de spil bijvoorbeeld een temperatuur van 40 °C heeft en de houder met meetprobe slechts een temperatuur van bijvoorbeeld 20 °C, zal de ring de warmtestroom naar de meetprobe tegenhouden. Hierdoor zal de meetnauwkeurigheid verbeteren.

Deel dit artikel