Wat als... we nu eens met goesting zouden werken?

Wat als... we nu eens met goesting zouden werken?

De wereld verandert continu en heeft dat de afgelopen eeuwen ook steeds gedaan. En dat het tempo vandaag wat hoger ligt dan honderd jaar of zelfs minder lang geleden, wordt ook geregeld herhaald. In dat opzicht is het opmerkelijk dat de manier waarop we naar werken kijken, nog niet zo sterk geëvolueerd is in de afgelopen honderd jaar.

Loon

We spraken eerder al over het belang van correcte verloning en de impact van motivatoren op betrokkenheid (Herlees de blog: De zin en onzin van motiveren met centen). Verhalen over de positieve reacties van medewerkers over een bonus die omgezet wordt in extra vakantiedagen getuigen van een streven naar optimaal belonen van medewerkers, zowel financieel als motivationeel.

Maar dat loon de belangrijkste drijfveer van mensen is, is te kort door de bocht. Mensen hebben meerdere drijfveren. Ook trots kunnen zijn, relaties kunnen aangaan met anderen, je talenten kunnen inzetten, … zijn drijfveren die gedrag van mensen beïnvloeden. En in de combinatie van die drijfveren schuilt magie.

En dus is een vetbetaalde baan misschien niet zo aantrekkelijk als dat op het eerste gezicht lijkt. Ook medewerkers die getuigen van zogenaamde ‘gouden kooien’ geven aan dat loon niet altijd een motivator is, maar soms zelfs een remmende factor in persoonlijke ontwikkeling. Een ‘toffe job’ zal het in de toekomst steeds vaker halen van een ‘goedbetaalde job’.

Toffe jobs?

Dan wordt het een zaak om te ontdekken welke factoren van jobs toffe jobs maken. Daar wordt het lastiger, omdat ieder individu een verschillend beeld heeft van wat tof is. Wel duidelijk is dat betekenisvolle jobs, waarbij je de toegevoegde waarde die je levert zelf kan zien, duidelijk meer motiverend zijn en hoger op het keuzelijstje van mensen staan.

Mensen houden er wel van om uitgedaagd te worden. Elk binnen het eigen competentieniveau en niet continu, maar met een voldoende hoge frequentie. Problemen moeten/mogen oplossen, is uitdagend. Problemen kunnen oplossen, is motiverend. Met andere woorden: investeren in kennis- en competentieontwikkeling loont de moeite om medewerkers te betrekken, te motiveren en te enthousiasmeren. Soms alleen, maar dat mag ook samen met collega’s. Graag zelfs. De sociale behoefte om met collega’s te kunnen samenwerken honoreren en daarvoor ruimte creëren werkt sterk positief in op het geluk van medewerkers in de werkomgeving. Helaas komen samen met sociale relaties ook de conflicten mogelijks binnen, als ongenode gast. Een cultuur van respectvol omgaan met verschillen en van ondersteunend en faciliterend leiderschap biedt middelen om tegen deze conflicten een dam op te werpen. De leidinggevende heeft hierin een voorbeeldrol. Het gedrag van de CEO wordt vaak gekopieerd.

Betekenis

Een job met toegevoegde waarde betekent ook dat we ruimer moeten kijken dan naar de verzameling taken die een medewerker uitvoert. De poetsman in de kantoren van de NASA helpt óók mee om de mens op de maan te brengen. Medewerkers willen door de grenzen van hun takenpakket kunnen breken, en nieuwe rollen opnemen in lijn met hun persoonlijke talenten. En dat kan ook renderen voor de organisatie. Een breder zicht op de organisatie, de kritische processen, de klanten, kan maken dat voorbereidende of ondersteunende taken vlotter worden uitgevoerd en beter worden afgeleverd aan interne klanten.

Laten we dan ook het hoofd niet langer in de kleedkamer achterlaten, maar meenemen op de werkvloer. Laten we iedereen meenemen in de visie die het bedrijf heeft op zijn toekomst. Laten we iedereen mee het pad laten uitstippelen voor zichzelf en de organisatie. Laten we medewerkers de handvaten aanreiken om zelf ook mee te trekken aan de kar van de organisatie en aan hun eigen ontwikkeling. Laten we evolueren van strikt afgelijnde functies naar talent-gebaseerde rollen voor elke medewerker. Groeien is bloeien. Leve de innovatieve arbeidsorganisatie!

Wil uw bedrijf werk maken van innovatieve arbeidsorganisatie en wenst u daar graag begeleiding bij? Of hebt u gewoon een vraag over het motiveren van medewerkers? Neem gerust contact met ons op (robrecht.janssens@agoria.be)!

Deel dit artikel