Whitepaper: Circulaire economie

Whitepaper: Circulaire economie

U wilt uw kosten verminderen, aan nieuwe eisen tegemoetkomen, uw ecologische voetafdruk verkleinen,... Welke ook uw motieven zijn, uw onderneming zal hoe dan ook naar een meer circulair businessmodel moeten evolueren. Maar wat betekent dat concreet? En hoe begint u eraan? Download onze whitepaper en ontdek de gouden kansen die de circulaire economie uw onderneming te bieden heeft.

Op termijn zullen alle ondernemingen – en in het bijzonder technologiebedrijven – moeten evolueren naar meer circulaire modellen, ongeacht wat hun drijfveren zijn: de grondstofkosten drukken, hun ecologische voetafdruk verkleinen, tegemoetkomen aan nieuwe eisen van klanten, anticiperen op wetgeving enz.

Voor velen is het echter niet duidelijk wat 'circulaire economie' of 'kringloopeconomie' nu precies inhoudt en wat dat voor een individuele onderneming kan betekenen. Daarom heeft het expertisecentrum Milieu van Agoria hierover een whitepaper samengesteld.

U leest in dit document concreet waar het begrip 'circulaire economie' voor staat en welk potentieel het voor de technologiesector heeft. Voorts wordt ook een overzicht van de toekomstige wetgeving geschetst en worden de aandachtspunten voor de ondernemingen besproken.

Download op https://www.agoria.be/nl/Whitepaper-Circulaire-economie onze whitepaper over de circulaire economie en verneem hoe technologiebedrijven nieuwe modellen voor duurzaam ondernemen ontwikkelen. 

Zoekt u inspiratie? Zou u graag eventuele partners ontmoeten die u kunnen helpen om een circulair project op de rails te zetten? Hou dan 21 november 2017 alvast vrij in uw agenda en neem deel aan ons event 'Circular Economy Day Belgium: REcharging your business'. Toonaangevende technologiebedrijven zoals Umicore, ETAP, Philips Lighting, Barco en HP zullen er vertellen hoe zij zakendoen in de circulaire economie. Meer informatie.

Deel dit artikel