Betrokken medewerkers krijg je niet zomaar cadeau!

Betrokken medewerkers krijg je niet zomaar cadeau!

De Fabriek van de Toekomst heeft niet alleen een hypermodern machinepark dat digitaal wordt aangestuurd. Ze is ook ecologisch bewust en werkt nauw samen met leveranciers en klanten in een open relatie, waarbij innovatie en win-win-win belangrijker zijn dan de afscherming van de eigen cocon. Een dergelijke fabriek kan alleen maar gemaakt worden door mensen. Mensen die betrokken zijn, mee willen bouwen, uitdenken, creëren en plannen maken. Ondernemende mensen ook, die echt “goesting” hebben om aan een productieve en winstgevende business te bouwen.

Engagement kan je kweken

Een bedrijfscultuur die mensen ‘engageert’

“Continental Automotive Mechelen biedt zijn medewerkers niet enkel een job aan, maar ook een cultuur die ‘engageert’. Hierbij schenken we veel aandacht aan de beleving van onze waarden ‘verbondenheid’, ‘vertrouwen’, ‘passie om te winnen’ en ‘verantwoordelijkheid’. Ook nemen we talrijke initiatieven om de ‘goesting’ en persoonlijke energie van onze collega's een boost te geven. Wij stimuleren levenslang leren en continu verbeteren in een aangename en innovatieve arbeidsorganisatie waarbij ‘ownership’ benadrukt wordt. Zo zijn wij erin geslaagd onze medewerkers flexibel in te zetten en inzetbaar te houden op langere termijn en onze fabriek in Mechelen aan de top van onze groep te houden.”

Mireille De Beleyr, Personeelsdirecteur Continental Automotive

Zulke ideale medewerkers die proactief willen meewerken aan de toekomst van je bedrijf krijg je echter niet zomaar cadeau. Je moet er continu aan werken. Hoe? Door je mensen permanent op te leiden en te stimuleren, en door een bedrijfscultuur te creëren waarin open communicatie en feedback in beide richtingen worden aangemoedigd. Een initiatief, zelfs een automatisatie-investering, loopt veel vlotter als het bottom-up wordt geïnitieerd. Houd dus altijd rekening met de input die je uit je organisatie ontvangt. Zorg er ook voor dat je werknemers zich veilig voelen. Bedreig hun jobs niet, maar creëer kansen. Je kan bijvoorbeeld een processtap automatiseren, maar dat hoeft niet per definitie te betekenen dat iemand zijn baan verliest. Je kan de betrokken werknemer ook inschakelen om de nieuwe machine te programmeren, besturen of onderhouden. Of je kan hem opleiden om een andere processtap uit te voeren. Ook dat is voor alle partijen een win-situatie, want met multi-inzetbare medewerkers kan je beter de vereiste productiviteit garanderen en soepeler inspelen op schommelende volumes.

Let op je taal!

Een belangrijk aandachtspunt in de communicatie over veranderende organisaties, is woordgebruik. In de Fabriek van de Toekomst horen termen zoals jobjobomschrijving,functie of functiebeschrijving niet langer thuis. Alles draait immers om een productieproces met verschillende stappen waarin medewerkers hun rol(len) opnemen. En dus spreken we liever niet over lasser, plooibankoperator of freesmachinebediener, maar over machineoperatoren en las-, plooi- en freeswerk. In een dergelijke setting zijn die machineoperatoren bekwaam (door ervaring en / of opleiding) om 2 of 3 van deze types werk uit te voeren. Kortom, we kijken eerst naar het productieproces en pas daarna naar de werknemers die dat proces uitvoeren. Dat lijkt contradictoir, maar is het niet. Omdat we niet vertrekken van 1 job per werknemer, maar van de competenties en vaardigheden van elke individuele werknemer.

Waarom is die nieuwe invalshoek zo belangrijk?

Als je op die manier te werk gaat zal je, wanneer je het totale plaatje maakt, meteen de aandachtspunten voor jouw bedrijf blootleggen. Je ziet bijvoorbeeld meteen voor welke cruciale vaardigheden een te beperkt aantal werknemers is opgeleid. Hoe je die uitdaging dan verder aanpakt, is afhankelijk van de bedrijfscultuur, de leermogelijkheden van elk individu, de processtappen,... Met andere woorden, het is een uitdaging die maatwerk vergt.

Vervolgens kan je een verschillende insteek hanteren: vertrek je van werknemers met maar een beperkt aantal afgelijnde vaardigheden? Of vertrek je van vaardigheden die bij maar weinig medewerkers aanwezig zijn? Het antwoord op die vraag is niet eenduidig, maar afhankelijk van het belang van die vaardigheden in je productieproces en van de frequentie waarmee in je productieproces een beroep gedaan wordt op die vaardigheid. Elk productieproces is anders en vereist een specifieke analyse. Zo moeten ook parameters als frequentie, complexiteit, techniciteit, leerpotentieel en automatisatiegraad in aanmerking worden genomen. In elk geval biedt een dergelijke analyse een goede basis voor verdere acties.

Wil je graag meer weten over hoe je de menselijke factor in jouw onderneming kunt versterken? Lees er meer over op www.madedifferent.be of beter nog, neem rechtstreeks contact met ons op.

Deel dit artikel