Wat is FOF 4.0

Wat is Factory of the Future 4.0?

Factories of the Future 4.0 zijn toekomstgerichte productiebedrijven die op een coherente wijze de uitdagingen van de vierde industriële revolutie aangaan. Ze leveren producten met een hoge toegevoegde waarde en hebben de wendbaarheid om vlot in te spelen op een snel veranderde marktvraag. Dit laat hen toe ook in de toekomst een rol van betekenis te spelen in een dynamisch en wereldwijd productienetwerk.

 

Technologische én sociale innovatie

Met een open geest voor nieuwe businessmodellen zetten Factories of the Future vol in op gedigitaliseerde productieprocessen. Ze springen doordacht om met energie en materialen en maken maximaal gebruik van de mogelijkheden van moderne productietechnologieën. Naast technologische innovatie staat ook sociale innovatie hoog op de agenda. In een mensgerichte aanpak gaat speciale aandacht uit naar de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van medewerkers.