Een wervend project: kloppend hart van de genetwerkte fabriek

Een wervend project: kloppend hart van de genetwerkte fabriek

Een hogere doelstelling van de innovatie die ze samen ontwikkelen, verenigt de particuliere belangen van genetwerkte bedrijven in een wervend project.

Roche Belgium zet momenteel volop in op ‘personalized medicine’, zoals nieuwe chemietherapieën die kanker genetisch in kaart brengen en bestrijden. Anders gezegd, geneeskunde op maat van een specifieke persoon. Een fantastische innovatie, maar hoe staan de verschillende betrokken spelers er tegenover?

‘What’s in it for me?’

Farmabedrijven en patiëntenverenigingen onthalen het nieuws op applaus. Terugbetalingsinstellingen zijn voorzichtiger: de kostprijs van dergelijke hoogtechnologische behandelingen is hoog, maar tegelijk zijn behandelingen minder frequent nodig. Zij beoordelen daarom elke therapievorm op zich. Voor ziekenhuizen ligt deze innovatie misschien gevoelig – zij hebben tenslotte eigen specialisten in huis – en zo beoordeelt elke speler uit de sector de innovatie vanuit zijn eigen businessmodel.

Hogere doelstelling

Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, is het belangrijk een innovatie te kaderen binnen een hogere doelstelling, waar alle stakeholders zich achter kunnen scharen. In dit geval: het welzijn van de patiënt. Iedereen kan zich vinden in de doelstelling dat er meer mensenlevens kunnen worden gered. Om dat wervend project ook overal ingang te doen vinden, is er nood aan institutioneel ondernemerschap.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel