Hoe beïnvloed je het ontstaan van nieuwe business fields

Hoe beïnvloed je het ontstaan van nieuwe business fields

Het ontstaan van nieuwe 'business fields' gaat gepaard met ondoorzichtige markstructuren, een onduidelijke rolverdeling tussen spelers en onvoorspelbare veranderingen. Dit stelt bedrijven die innovatie creëren en commercialiseren voor een aantal uitdagingen...

In een conceptuele studie van 2009 onderzoeken Kristian Möller en Senja Svahn, verbonden aan de Helsinki School of Economics, hoe individuele bedrijven, via de mobilisatie van strategische netwerken, invloed kunnen uitoefenen op het ontstaan van nieuwe business fields. De grote diversiteit in noodzakelijke 'resources' en capaciteiten ('capabilities'), en vaak hoge technologische complexiteit, maakt het haast onmogelijk voor één bedrijf om nieuwe markten of technologieën te ontwikkelen. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de biotechnologische en telecommunicatiesector. De auteurs ontleden het ontstaan van nieuwe business fields in drie fases:

1)     Ontdekken van toekomstige businessopportuniteiten
2)     Mobiliseren van toepassingen
3)     Coördinatie van verspreiding

Möller en Svahn stellen dat verschillende capaciteiten nodig zijn voor een bedrijf om proactief te zijn in elk van de drie fases.

In de eerste fase spelen identificatie, 'sense-making' (d.i. zin geven aan), en selectie van nieuwe businessideeën een cruciale rol. Management kan sense-making actief stimuleren door haar personeel aan te moedigen op zoek te gaan naar nieuwe ideeën (bijv. out-of-the-box denken) en persoonlijke netwerken te ontwikkelen (bijv. over de grenzen van de organisatie, cross-functioneel). Dit bevordert een cultuur van kritische reflectie over de huidige logica binnen het bedrijf en helpt nieuwe, risicovolle ideeën te accepteren.

In de tweede fase kan het bedrijf de ontwikkeling van het nieuwe business field en haar positie in het netwerk versterken door 'agenda-setting'. Dit verlaagt de technologische en commerciële onzekerheid zoals waargenomen door andere onmisbare spelers (bijv. financiële instituties, component/technologieleveranciers), leidt tot intellectueel leiderschap van het bedrijf binnen het netwerk en tot doelgerichte actie. Een aantrekkelijk initieel concept en de reputatie van het bedrijf zijn echter twee belangrijke voorwaarden.

In de derde fase dient het netwerk (voor de ontwikkeling van de nieuwe toepassing) omgevormd te worden tot een 'klassiek' centraal gestuurd vraag-en-aanbod-netwerk. Hier zijn de sleuteltaken van het focale bedrijf de codificatie van productie- en logistieke informatie, en het opzetten en beheren van een managementsysteem om de van de interne processen deelnemende actoren te integreren en coördineren.

Bron: Möller, K., & Svahn, S. (2009). How to influence the birth of new business fields – Network perspective. Industrial Marketing Management, 38, 450-458.

Analyse door Wim Coreynen, onderzoeker aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van Universiteit Antwerpen en programmaleider aan Antwerp Management School.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst" in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen. Aan dit project werken de volgende partners mee: Flanders’ Synergy, Universiteit Antwerpen, Agoria en Sirris.

 

Deel dit artikel