Roadmap robotica belicht de sleutelrol van robotica voor toepassingen

Roadmap robotica belicht de sleutelrol van robotica voor toepassingen

De roadmap biedt een overzicht op de business drivers, de kloof tussen mogelijkheden en noden en de onderzoeksuitdagingen voor toepassingsdomeinen van robotica: productie, servicerobots, gezondheidszorg/medisch, defensie en ruimtevaart.

De 2013-editie van de 'Roadmap for U.S. Robotics: From Internet to Robotics' is een update van een in 2009 geplubliceerde roadmap. De roadmap omvat de resultaten van diverse workshops die in 2012 onder de auspiciën van de Robotics Virtual Organization in de VS werden georganiseerd.

Het werk belicht het strategisch economisch belang van robotica voor productie, servicerobots, gezondheidszorg/medisch, defensie en ruimtevaart. Net zoals het internet, zal roboticatechnologie in deze domeinen alomtegenwoordig zijn en deze transformeren. Robots dragen bij tot een verhoogde productiviteit en een betere levenskwaliteit en vermijden het inzetten van personen in gevaarlijke omgevingen.

De onderzoeksroadmap telt 129 pagina’s en identificeert voor elk van de bovenstaande toepassingsdomeinen:

  • het strategisch belang van robotica voor het toepassingsdomein;
  • de kritische eisen waaraan robotica moet voldoen om te beantwoorden aan de noden van korte- en lange termijn toepassingen. Met een horizon van 5, 10 en 15 jaar schetst de roadmap mijlpalen en doelstellingen;
  • de meest belovende richtingen voor onderzoek en ontwikkeling in roboticatechnologie om deze kritische capaciteiten te ontwikkelen;

Robots in de productie

De maakindustrie vertegenwoordigt 14 procent van het Amerikaanse BMP en is goed voor 11 procent van de totale werkgelegenheid. Bijna 70 procent van de netto export uit de VS is verbonden met productie. De sector vertegenwoordigt een zeer belangrijk segment in de economische gezondheid van het land. De laatste 40 jaar werd aanzienlijke vooruitgang geboekt in het gebruik van robots, meer bepaald in de automobielsector. Recent heeft de elektronicasector deze dominante positie overgenomen. De verkoop van robotica voor productie groeide met 44 procent in de loop van 2011, wat een duidelijk signaal dat het productiesysteem in de VS heropleeft. Robots worden ingezet als facilitator voor binnenlandse productie bij bedrijven als Apple, Lenovo, Samsung en Foxconn. Het gebruik van robots verschuift van grote bedrijven zoals GM, Ford, Boeing en Lockheed Martin naar kmo's, voor de snelle productie van enkele stuksproducten. De continue vooruitgang in dit domein bouwt op de verdere vooruitgang op het vlak van geïntegreerd ontwerp, integratie van ontwerp tot productie, nieuwe methoden voor cyberfysieke systeemintegratie en een hogere graad van computer ondersteunde productie. Ten slotte is er nood aan opleiding voor een nieuwe generatie werknemers voor de productievloer en duidelijke loopbanen voor jonge mensen die zich in het domein van de maakindustrie wagen.

Lees de volledige roadmap hier.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst" in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen. Aan dit project werken de volgende partners mee: Flanders’ Synergy, Universiteit Antwerpen, Agoria en Sirris.

Logo Nieuw Industrieel Beleid  Logo AO

Deel dit artikel