Stap voor stap naar een duurzamer productiesysteem

Stap voor stap naar een duurzamer productiesysteem

Tegen 2015 wil ZF Wind Power 20 procent minder energie verbruiken dan in 2010. Het bedrijf neemt hiervoor kleine, maar pragmatische stappen in de richting van meer ecoproductie.

ZF Wind Power bouwt in Lommel tandwielkasten voor windturbines. Voor een bedrijf dat actief is in de sector van duurzame stroomopwekking, is de hoeveelheid energie die nodig is om een installatie te bouwen een belangrijk thema. Zo moet een windturbine 15 uur draaien om de energie terug te winnen die verbruikt is bij het bouwen van de transmissiekast (15 MWh/MW nominaal vermogen). ZF Wind Power is vastbesloten om dat cijfer te verlagen.

Zoeken naar besparingskansen

Een niet eenvoudige zaak gezien de recente bouwdatum van de fabriek, waardoor quick wins zoals bij oude installaties niet voor het rapen liggen. Toch is de doelstelling haalbaar, gezien elk bedrijf overbodig energieverbruik heeft en het dus een kwestie is van deze op te sporen. Eerst werd het verbruik in kaart gebracht door data te verzamelen over het water-, gas- en elektriciteitsverbruik. Op basis daarvan zoekt het bedrijf naar nieuwe besparingsmethodes. Input van de medewerkers was hierbij essentieel. In de harderij, bijvoorbeeld, waar werkstukken worden opgewarmd en daarna afschrikt, was de afzuiging de klok rond actief. Nu slaat de afzuiging alleen aan wanneer een stuk gehard wordt en blijft nog even nadraaien. De ventilatoren draaien nog slechts 15 procent van de tijd, een besparing van 120 MWh per jaar.

Een tweede reeks projecten is gericht op het terugdringen van de base load of het verbruik op momenten dat de fabriek stil ligt. Men kon dit van 4 MWh terugbrengen naar 1,5 MWh en men ambieert nog verdere verbetering. Machines in 's nachts en in het weekend uitschakelen bleek al zinvol, maar vooral de randapparatuur is verantwoordelijk voor heel wat verbruik. Automatisering moet ervoor zorgen dat de machines hun randapparatuur zelf in een lager regime kunnen schakelen.

De meeste besparingen kon ZF Wind Power realiseren door op een andere manier met installaties en processen om te gaan, zonder nieuwe concepten te introduceren en zonder grote investeringen. Een voorbeeld hiervan is een testbank met twee transmissies, back-to-back: de ene wordt aangedreven door een motor, terwijl de andere een generator aandrijft. Zo kan 93 procent van de energie gerecupereerd worden.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Vlaggenschepen voor fabrieken van de toekomst”in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen

 

 

 

Deel dit artikel