Continental Mechelen kiest voor een Slimme, Digitale Werkplaats

Continental Mechelen kiest voor een Slimme, Digitale Werkplaats

Continental Mechelen, één van de eerste Factories of the Future in België, besliste vorig jaar om de interne werkplaats die een zeer belangrijke schakel is in het maken en herstellen van machine-onderdelen voor de hooggeautomatiseerde productie, digitaal toegankelijk te maken voor alle Continental-medewerkers.


 

Uitdaging

Werkplaats-opdrachten werden reeds jaren door een selectie van collega’s in een ‘black box’-systeem ingevoerd, waarna de medewerkers in de werkplaats aan de slag gingen en bij afronding van de opdracht diezelfde collega per mail verwittigd werd. Er bestond dus maar weinig transparantie over de exacte levertermijn van de betreffende component, zeker gezien de sterke afhankelijkheid van de aanwezigheid van voldoende werkplaatsmensen en componenten.   

Door het toenemende aantal orders werd het dagelijks management van de werkplaats-afdeling bovendien te veel voor de team manager. De lokale directie had kunnen beslissen het werkplaats-team met één administratieve kracht te versterken, maar dit zou tegelijk nieuwe afstemmingsproblematieken en bureaucratie-neigingen met zich meebrengen. 

Oplossing

Er werd echter veel slimmer geredeneerd vanuit volgende insteek: “Wat als we de ganse werkplaats nu eens digitaal visualiseren, waardoor elke werkplaatsmedewerker, maar tegelijk ook alle fabrieksoperatoren èn het management real-time orders kunnen ingeven en op elk willekeurig moment kunnen zien welke bestelde componenten zich in welk stadium van afwerking bevinden?” 

Aanpak

Binnen de werkplaats werd een lokaal wifi-netwerk geïnstalleerd, en voor elke component of werkstuk werd een standaard-bakje voorzien. Aan elk bakje werd een RFID-token bevestigd die bij elke verplaatsing een locatie-signaal uitzendt.

Om deze signalen te capteren werd, in partnership met een lokale ICT-leverancier, software ontwikkeld die alle data samenbrengt, analyseert en via het bedrijfsintranet real-time visualiseert.

Om zo flexibel mogelijk een op maat van de werkplaats uitgewerkte oplossing te kunnen bieden, heeft het management toegelaten dat werkplaats-orders na ingave in het ERP-systeem ze (enkel nog) in het lokaal ICT-systeem opgevolgd worden. Bij vrijgave van de betreffende component of werkstuk wordt de status in het ERP automatisch opnieuw aangepast, waarna de afrekening op de juiste kostenplaats gebeurt. 

Resultaat

Eén jaar na invoering stelt Continental Mechelen met trots vast dat de werkplaatsverantwoordelijke het veel makkelijker heeft een real-time opvolging van de werk(plaats)-organisatie te doen, er geen papier meer rondslingert dat kan verloren gaan, en er veel minder telefoontjes en heen-en-weer geloop van mensen naar de werkplaats (en omgekeerd) plaatsvinden.

Bovendien kan er met de gegevens uit de databank een correcte nacalculatie gedaan worden, en kunnen eventuele herhaalbestellingen veel nauwkeuriger ingeschat en ingepland worden, wat de efficiëntie van de afdeling weer verhoogt.

Tot slot kunnen, dankzij de transparantie van de opdrachten, de gereedschapsmakers binnen bepaalde grenzen autonoom hun werk organiseren. 

Knap gedaan, Continental!

 

Dit artikel kadert in een reeks blogs rond Digitising Manufacturing, één van de Innovatieve BedrijfsNetwerk-projecten die financieel mee door de Vlaamse overheid ondersteund worden.

Lees ook:

Deel dit artikel