Employer branding: belang van persoonlijke face-to-face communicatie

Employer branding: belang van persoonlijke face-to-face communicatie

Steeds meer bedrijven in de technologische sector, moeten via employer branding een globaal verhaal vertellen als ‘attractive employer’. Dit via een multi-channel benadering, dus een mix met vele kanalen. Maar net in dit digitale tijdperk winnen ook de persoonlijke vormen van communicatie (bv. eigen jobevent, inzetten van eigen ambassadeurs, info-sessies..) aan belang. Waarom is dat zo? We leggen hier kort uit wat we onder employer branding verstaan, en in welke context dit gebeurt. Daarna leggen we uit waarom persoonlijke communicatie belangrijker wordt.

Employer branding, wat is het nu eigenlijk?

Met employer branding verstaan we het werkgeversmerk van een organisatie. In de praktijk neemt het meer en meer de vorm aan van een globaal verhaal als werkgever, met eigen accenten, gericht op het aantrekken van talent en verhoging van de betrokkenheid bij de eigen medewerkers (employee engagement). De vacatures maar ook informatieve acties naar de buitenwereld, alsook interne acties binnen het bedrijf worden uitgewerkt binnen de spirit van de employer brand. Ze versterken allemaal een centrale kernboodschap over de eigen organisatie als aantrekkelijke werkgever (zgn. employee value proposition).

Meer lezen op de website van Agoria ...

 

Contact: Sanja Chen - Talent & Labor Market Center of Expterises, Agoria

Onze Employer branding academy:

in 2 sessies naar een strategie en actieplan:

Op 7 en 15 februari organiseren we opnieuw een academy-opleiding rond employer branding via een 2-daags programma. Hier leert u grondig de kernelementen van moderne employer branding en hoe u zelf een project moet opzetten. De vertaalslag naar uw eigen organisatie wordt verder versterkt en vergemakkelijkt met de mogelijkheid om direct in te tekenen voor een ½ dag in-house begeleiding, na de opleiding.

Deel dit artikel