Innoveren en samenwerken : dè uitdaging voor gieterijen

Innoveren en samenwerken : dè uitdaging voor gieterijen

Als afnemer van gietstukken wees Tim Berckmoes van Anglo Belgian Corporation (ABC) in zijn lezing 'De volgende generatie dieselmotoren, een werk van lokale vernieuwers' op het belang van co-engineering, co-design en investeren in innovatie. Ook samenwerking met lokale partners, zowel toeleveranciers als onderzoekscentra zoals Sirris en onze universiteiten, is daarbij nodig om complex, kwalitatief hoogstaand gietwerk te kunnen blijven realiseren. ABC kan hier bogen op eigen ervaring: dankzij heel wat inspanningen, innovatie en samenwerking slaagde het bedrijf erin van de lokale productie van dieselmotoren een succesverhaal te maken.

Er volgde een panelgesprek met gieterijen en afnemers, gemodereerd door Marc Lambotte, CEO van Agoria. Het panel bestond uit Frank Seutens (Heraeus Electro-Nite), Klaas Jan de Vries (Hüttenes Albertus), Herman Van Loon (Dovre), Virginie Nys (ADB Airfield Solutions), Francis Pinckaers (Ensival-Moret Belgium) en Emmanuel Delloye (Fonderies et Mécanique de la Sambre). Thema's die aan bod kwamen, waren trends en evoluties in gietwerk, legeringen en productietechnieken, de toekomst van de gieterij, het belang van samenwerking en de problemen en uitdagingen waarmee gieterijen in België vandaag worden geconfronteerd.

Volgende aandachtspunten kwamen naar voren:

  • Belgische gieterijen zullen ook in de toekomst een betekenis hebben, maar hiervoor zullen inspanningen vereist zijn: zo moeten nieuwe markten worden aangeboord en moet geïnvesteerd worden in innovatie en in mensen.
  • Samenwerkingen en partners zijn belangrijk, zowel in R&D als in de volledige toeleveringsketen. Kwaliteit, flexibiliteit, sterke levertermijnen en dito dienstverlening zijn punten waarmee men zich kan onderscheiden.
  • De tendens van afnemende gieterijkennis en tanende populariteit van de sector moeten worden omgebogen door in te zetten op de ontwikkeling van de producten van de toekomst. Gieterijen moeten zichzelf, hun activiteiten en producten beter vermarkten, aantrekkelijker, 'sexy' maken.
  • Gieterijen moeten ernaar streven wereldspelers te zijn en te blijven, en hierbij groeilanden als China en India niet uit het oog verliezen.

Tot slot werd de nieuwe pilootgieterij van Sirris te Gent plechtig in gebruik genomen, waarna een rondleiding volgde. De installatie van de nieuwe ovens, die dankzij een vlotte samenwerking tussen Sirris en partners tot stand gekomen is, kon rekenen op de goedkeuring van de aanwezigen.

Deel dit artikel