Nieuwe productietechnieken, ook in uw bedrijf?

Nieuwe productietechnieken, ook in uw bedrijf?

Hoe goed kent u de nieuwe productietechnologieën, hun bruikbaarheid en implementatie? Het project 'Doorbraken in productietechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst' zal op deze en andere vragen een antwoord geven. Ook u kunt input leveren en zo richting helpen aangeven aan de toekomst van de Vlaamse maakindustrie! Neem deel aan de enquête ! Dit studieproject, uitgevoerd door Sirris, KU Leuven en Agoria, beoogt de identificatie en implementatie van interessante, al dan niet nieuwe, productietechnologieën die kunnen bijdragen tot een toekomstgerichte maakindustrie in Vlaanderen. Concreet zal een plan worden uitgewerkt van hoe de Vlaamse maakindustrie kan transformeren naar de fabriek van de toekomst. Dit door nieuwe World Class-productiemiddelen, en meer concreet, door te kijken hoe op korte termijn technologieën met hoge Technology Readiness Levels (TRL)-waarde op grotere schaal kunnen geïmplementeerd worden. Op basis van een reeds uitgevoerde state-of-the-art studie en opvolging van internationale ontwikkelingen geeft de studie aan dat er heel wat technologieën zijn met een TRL-niveau 4….5 (technologie gevalideerd in laboratoria). Op lange termijn willen we daarom nagaan welke technologieën met een TRL-niveau van 4…5 potentieel hebben om verder door te groeien naar een hoge TRL en Market Readiness Level (MRL). Interesse? Werk mee! Via een bevraging willen we een beter beeld krijgen van de kennis en implementatie van een aantal productietechnologieën. Op basis van deze resultaten willen we in een volgende stap met industriële partners, in een beperkt aantal werkgroepsessies, productietechnologieën met potentieel voor de Vlaamse maakindustrie identificeren. Ook medewerking via deze werkgroepsessies is van groot belang en via deze bevraging kan u uw interesse hiervoor opgeven. Klik hier om aan de enquête deel te nemen Het onderzoeksteam Walter Auwers en Krist Mielnik (Sirris) Bert Lauwers (KU Leuven) Peter Perremans (Agoria) Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Doorbraaktechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen. TRL Om de stand van zaken van een technologie aan te geven wordt binnen deze studie het concept van de algemeen aanvaarde Technology Readiness Levels (TRL) gebruikt. Een TRL-niveau varieert van 1 tot 9 (1: basisprincipes gekend; …..;4: technologie gevalideerd in laboratoria;….; 9: technologie met succes geïmplementeerd). MRL Om de industriële implementatie van technologieën te evalueren, wordt binnen de studie gebruikt gemaakt van een Market Readiness Level (MRL), die eveneens een waarde kent tussen 1 (geen implementatie) en 9 (op grote schaal geïmplementeerd). De MRL-waarde van een technologie is weliswaar regio-afhankelijk. In vergelijking tot een aantal buurlanden, hebben sommige technologieën met hoge TRL-waarde (bijv. multi-assig frezen, hard bewerken,..) in Vlaanderen een lager MRL-niveau.

Deel dit artikel