Total Lubricants Factory of the Future 2020

Total Lubricants Factory of the Future 2020

Fabrieken van de Toekomst

Van bij de opstart van de fabriek in 1991, was Total Ertvelde, de belangrijkste producent van smeeroliën in België, een showcase op vlak van automatisering en innovatieve technologie. Total Ertvelde wil de rol van future forward innovator behouden. Dat impliceert dat de technologie voortdurend getoetst wordt aan de noden van de productie. 

Alles draait rond procesoptimalisatie, operational excellence en klanttevredenheid. Dat is enkel mogelijk als de veiligheid en de betrokkenheid van de medewerkers centraal staat. Total Ertvelde creëert meerwaarde door zijn medewerkers continu bij de implementatie van innovatieve technologie te betrekken. Hiervoor werkt het bedrijf met mini-companies. Deze teams denken mee na over de processen of projecten en geven directe feedback zodat, waar nodig, snel bijgestuurd kan worden. De medewerkers worden voortdurend bijgeschoold, ze participeren actief in de evaluatie van nieuwe technologie en de implementering van tools die hun gezondheid en welzijn ten goede komen. 

Dankzij robuuste processen en een doorgedreven kwaliteitsbewaking, is Total Ertvelde in staat om flexibel in te spelen op de hoge eisen van de klanten. 

Total Ertvelde heeft de productieprocessen in de voorbije jaren steeds verder geoptimaliseerd. De controlekamer is het operationele hart van de productie. Het bedrijf investeerde in een SMB, een blender met debietmeters die grote  batches kan produceren, om zo capaciteit vrij te maken op de conventionele blenders, in een extra losplaats  en in additieftanks die direct op de mengkuipen.