Transformatie 7: Smart Manufacturing

Transformatie 7: Smart Manufacturing

7 Transformaties

Onze maakbedrijven moeten kunnen inspelen op een sterk veranderende marktvraag met als ultieme aanpak een productie met lotgrootte 1. Hiertoe is het nodig dat ze hun productiesystemen “omtunen” naar meer flexibele, zelflerende, adaptieve systemen. Dit noodzaakt zowel organisatorische als technologische doorbraken. Cyber Physical Systems zijn de bouwstenen en zorgen voor de verbinding tussen de verschillende productiecomponenten en maken een productiesysteem slim.