Vier trends in robotica

Vier trends in robotica

Wereldwijd zijn vier grote, uiteenlopende trends te onderscheiden die een aanzienlijk effect hebben op de robotica-industrie, aldus The Robot Report.

1. Brede erkenning

Binnen de zakenwereld is er brede erkenning voor de waarde van robotica en een groeiend besef verspreidt zich naar de media en financiële gemeenschap. Efficiëntie, betrouwbaarheid, weinig verspilling en een hogere productiviteit zijn de reële producten van een doorgedreven automatisering. Dat dit niet ongemerkt blijft, daar zorgen strategische overnames voor, zoals Kiva Systems door Amazon in 2012. Sindsdien vonden andere, gelijkaardige overnames plaats, waarvan de meest recente vier:

  • Het Chinese Ninebot kocht concurrent Segway op, om lopende rechtszaken tussen beide te settelen en zich het IP van Segway toe te eigenen.
  • Duits robotfabrikant Kuka kocht vorig jaar Swisslog op, om mobiliteit aan de Kuka-productlijn toe te voegen. Het nam ook Reis Robotics over, met een fabriek in China en sinds kort ook in Shanghai.
  • China South Rail (CSR) kocht het in het VK gevestigde SMD, producent van onderwaterroboticatechnologie en -systemen. Zo wil China belangrijke roboticatechnologie- en voorzieningen voor in de diepzee verwerven, naast het mature industrieel platform en het wereldwijd verkoopnetwerk van SMD, om zo de wereldmarkt van de diepzee in te duiken. Dit als aanvulling voor de bestaande activiteiten van CSR.
  • Teradyne verwierf het Deense Universal Robots, fabrikant van eenarmige cobots en grootste concurrent voor het Amerikaanse Rethink Robotics. Tot dan toe maakte de elektronicaproducent enkel gebruik van de URrobots.

2. De opmars in China

Op wereldvlak bereikte de verkoop van industriële robots 225.000 eenheden in 2014, 27 procent meer dan in 2013. Daarvan werden er zo'n 56.000 in China verkocht, wat neerkomt op een groei van 58 procent tegenover 2013. Chinese bedrijven fabriceerden 16.000 van die 56.000 robots zelf, voor de thuismarkt. Om het aantal in eigen land gemaakte robots te doen stijgen, voorzagen heel wat lokale besturen de nodige investeringskredieten en andere financiële redenen om in hun regio te werken. Het aantal verdelers groeide van minder dan 100 naar bijna 500. Aan het einde van 2014 waren er meer dan 500 bedrijven actief in de sector, waarvan 90 procent gefocust op de productie van componenten en integratie. Het aantal wordt verwacht nog te stijgen tot 800 tegen het einde van 2015 en het aantal fabrikanten wordt verwacht met 10 procent toe te nemen.

Gedreven door hogere lonen en politieke incentives is China de grootste aankoper van industriële robots geworden, en die robots worden door duizenden gebruikt. Tegen 2017 zou China meer robots in productiesites aan het werk hebben dan enig ander land en zo zijn automatisering in de auto- en elektronica-industrie een boost geven. Toch loopt China nog achterop als het op de dichtheid van het aantal robots aankomt: zo'n 30 robots per 10.000 arbeiders tegenover 437 in Zuid-Korea, 323 in Japan, 282 in Duitsland en 152 in de VS.

3. De komst van visiesystemen

Robotsystemen uitgebreid met visie wordt de eerste reden voor upgrading en het is de hoofdreden voor de continue groei van de robotindustrie. In staat zijn om te bepalen wat zich waar bevindt, in 3D, maakt het mogelijk de robot veilig aan bijvoorbeeld order-picking te laten doen, wat zeer belangrijk is voor bedrijven als Amazon. Robots met visiesysteem zijn zeer verschillend van de klassieke industriële robots in de automotive: een object moet hierbij op een specifiek ogenblik en precieze positie naar een ‘blinde’ voorgeprogrammeerde robot worden gebracht voor be- of verwerking. Elke programmastap wordt met de hand ingevoerd en is zeer gedetailleerd. Nieuwe systemen die gebruik maken van camera's en identificatiesoftware zijn flexibeler en kunnen het product van de ene stap naar de andere verplaatsen. Ze zijn minder stijf en precies, en bijgevolg is het bewegende systeem minder duur.

Tal van lerende systemen met artificiële intelligentie konden de visuele waarneming verbeteren en heel wat nieuwe bedrijven bieden visiesystemen aan die als aanvulling kunnen dienen voor die bestaande systemen. Of ze bieden mobiele manipulatoren aan die kunnen bepalen hoe best allerlei voorwerpen uit verscheidene materialen op te tillen en behandelen. De kosten drukken door dure transportsystemen te vervangen door goedkopere mobiele en goederen-oppikkende robots kent succes omwille van de vele mogelijkheden voor fabrikant of magazijn. Bedrijven die zich sterk maken in deze mobiele manipulatoren zijn Fetch Robotics, RightHand Robotics, Clearpath Robotics, Adept Technologies en Kuka/Swisslog.

4. Samenwerking tussen mens en robot

Het opzet was aanvankelijk kmo's voorzien van robotica om productie te verbeteren, kostenefficiënter te werken en zo competitiever te zijn, om de vlucht naar lageloonlanden te stoppen. Pioniers in dit segment waren Rethink Robotics met Baxter en Universal Robots met zijn eenarmige robots. Tegelijk is er een beweging op gang gekomen die bedrijver bewuster maakt en ze beter de voordelen van cobots doet begrijpen en de zakelijke opportuniteiten die ze kunnen brengen.

Een grote gebruiker van cobots is autobouwer BMW, die al 7.500 robots inzet in zijn fabrieken. Het bedrijf heeft UR-robots uitgetest naast zijn arbeiders, die minder vermoeiende taken kregen. De testresultaten waren zo positief dat BMW overweegt zijn aantal robots te verdubbelen of verdrievoudigen.

Momenteel zijn cobots goed voor 5 procent van de volledige robotmarkt, maar kent grote groeiverwachtingen voor de toekomst. Koplopers hier zullen waarschijnlijk ABB met Roberta, Rethink Robotics, die zijn systemen sneller en preciezer gemaakt heeft en de nieuwe Sawyer-robot introduceert en marktleider Universal Robots zijn. Ook vele andere opkomende bedrijven worden verwacht. De markt zou tussen 2015 en 2020 vertienvoudigen. Insiders verwachten zelfs een nog snellere groei, met lichtgewicht cobots als topproduct binnen de twee jaar.

Enkele van deze robots zijn te vinden in de productiehal van Sirris in Diepenbeek. Bedrijven kunnen er kennis maken met de mogelijkheden en ze testen in functie van hun eigen activiteiten. 

Deze blog kwam tot stand in het kader het project Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst, met steun van het Agentschap Ondernemen. 

Deel dit artikel