Wereldwijde extractie van grondstoffen meer dan verdrievoudigd de laatste 40 jaar: tijd voor actie !

Wereldwijde extractie van grondstoffen meer dan verdrievoudigd de laatste 40 jaar: tijd voor actie !

De circulaire economie streeft ernaar materialen continu in gebruik te houden en wil dus af van het gangbare ‘ontgin, maak, gooi weg’-model. Hoe vertaalt zich dit in cijfers?

Wist u dat:

  • Wereldwijd de extractie van grondstoffen meer dan verdrievoudigd is de laatste 40 jaar. Dit als gevolg van een stijgende wereldbevolking en een steeds groter wordende middenklasse;

  • Prijzen voor grondstoffen, niet verwonderlijk, sinds 2000 gestegen zijn met bijna 6 % per jaar in reële termen en veel volatieler zijn geworden;

  • Ondanks die groeiende grondstoffenproblematiek, niet minder dan 80% van de gemaakte producten afval worden binnen de eerste zes maanden van hun leven.

Is dit vol te houden of moeten we op zoek naar een alternatief systeem? De circulaire economie streeft ernaar materialen continu in gebruik te houden en wil dus af van het gangbare ‘ontgin, maak, gooi weg’-model. Dat kan door meer en beter te recycleren, maar ook door producten langer of intenser te gebruiken of door producten en productonderdelen te herstellen en te hergebruiken.

De circulaire economie maakt het mogelijk om op kostbare grondstoffen te besparen. Voor het maken van bijvoorbeeld een ‘same-as-new’-versnellingsbak uit een reeds eerder gebruikt exemplaar is tot 80% minder materiaal nodig dan voor de productie van een nieuwe.

De circulaire economie is goed voor het klimaat. Door levensduurverlenging van printers, laptops en wasmachines kunnen we in Europa een CO2-uitstoot voorkomen die vergelijkbaar is met 477.000 auto’s van de weg te halen.

En als we het slim aanpakken, biedt de circulaire economie ook gouden kansen voor het bedrijfsleven. Alleen al bij productiebedrijven in de Belgische technologische industrie kunnen circulaire economie maatregelen zoals afvalpreventie, hergebruik en eco-design, een groei teweeg brengen van 6,4%.

Wilt u te weten komen wat de circulaire economie concreet voor uw bedrijf kan betekenen? Kom inspiratie opdoen op de Circular Economy Day Belgium op 21 november in Brussel. Reserveer vandaag nog uw plaats.

Bronnen:

  • UN International Resource Panel, Gobal Material Flows and Resource Productivity
  • McKinsey Commodity Price Index
  • Richard Girling, Rubbish!
  • European Environmental Bureau, Why design matters
  • Eigen berekeningen op basis van een methodologie ontwikkeld door TNO (zie TNO, Kansen voor een circulaire economie in Nederland).
Deel dit artikel