IAO Congres: De weg naar een innovatieve arbeidsorganisatie

IAO Congres: De weg naar een innovatieve arbeidsorganisatie

Betrokken medewerkers die hun verantwoordelijkheden opnemen, leidinggevenden die het beste uit hun medewerkers halen, een organisatie die wendbaar en flexibel kan inspelen op de vraag van de markt, … typische kenmerken voor een innovatieve arbeidsorganisatie. We werken er allemaal aan, maar slagen er te weinig in om dit te realiseren. Ontdek waar het misloopt en wat je er aan kan doen tijdens het Flanders Synergy Congres De weg naar een innovatieve arbeidsorganisatie.

Aan de hand van diverse cases krijg je tal van tips & tricks om zelf op weg te gaan. 

Programma

12u00: 

Ontvangst met broodjes

13u00: 

De finesses van de roadmap - een integrale benadering

14u00: 

De roadmap in de praktijk - vier starcases getuigen

 

Visitatie Mariakerke

Terumo

WZC Sint-Jozef

Vivaldis Interim

15u30: 

Workshops: zelf aan de slag met twee bouwstenen

 

Visie & Leiderschap

Proces & Macrostructuur

Teams & Microstructuur

Individu & Systemen

17u00: 

Innovatiegalerij & receptie

18u30: 

ETION FORUM 2016

We starten om 12u00 met een ontvangst tot 13u00 en vangen het programma aan met de voorstelling van de Flanders Synergy Roadmap. Om organisaties te begeleiden ontwikkelde Flanders Synergy een jaar geleden de roadmap naar een innovatieve arbeidsorganisatie. Tijdens het eerste uur stellen we deze integrale benadering aan je voor.

Nadien kan je gaan luisteren naar een van de vier starcases (Vivaldis Interim, Terumo, Visitatie Mariakerke en WZC Sint-Jozef), die getuigen over de roadmap in de praktijk. Voel je aan dat jouw organisatie nood heeft aan bijkomende informatie over bepaalde stappen, kies dan vervolgens voor een van de workshops waarin we telkens twee bouwstenen van de roadmap tegen het licht houden.

We eindigen de dag omstreeks 17u00 met een netwerkmoment en een innovatiegalerij, waarin tal van organisaties aan de hand van een poster hun verandertraject voorstellen.

Na het congres hoef je niet onmiddellijk naar huis, maar kan je ook aansluiten bij het ETION FORUM 2016 ‘Wat als…. Werknemers eigenaars worden’.

13u00 - 14u00: de finesses van de roadmap - een integrale benadering

Om organisaties te begeleiden ontwikkelde Flanders Synergy een jaar geleden de roadmap naar een innovatieve arbeidsorganisatie. We hebben het voorbije jaar gebruikt om deze roadmap verder te testen en te finetunen, en nu wordt het hoog tijd om deze aan de wereld voor te stellen. Door middel van vier starcases (Vivaldis Interim, Terumo, Visitatie Mariakerke en WZC Sint-Jozef) leggen we uit op welke manier je de roadmap kan gebruiken als analysetool en werkmiddel richting jouw innovatieve arbeidsorganisatie. Tijdens dit eerste uur dagen we je ook uit om zelf te reflecteren over de eigen organisatie. 

14u00 - 15u15: de roadmap in de praktijk - vier starcases overtuigen

De vier starcases, die werden aangehaald tijdens het eerste uur, kan je nu meer in de diepte gaan beluisteren. Kies voor één van deze starcases en volg hun verandertraject van A tot Z.

Case Onderwijs: Visitatie Mariakerke

Visitatie is een TSO-BSO school in Mariakerke. De omgeving van de school veranderde in ijltempo, waardoor ze niet snel konden inspelen op de vragen van hun diverse leerlingenpopulatie. In 2011 is Visitatie begonnen aan haar verandertraject in samenwerking met Flanders Synergy. De school streefde naar een hoger welbevinden van de leerlingen, een hoger studierendement en wilde ervoor zorgen dat de leerkrachten zich goed voelen en hun werk rond krijgen. In het schooljaar 2014-2015 voerde de school de nieuwe organisatiestructuur in, waar leerkrachten in teams werken voor een community van leerlingen over de jaren en vakken heen. Directie en enkele leerkrachten lichten tijdens deze sessie graag hun sterktes en werkpunten toe.

Case Industrie: Terumo

Een van de meest indrukwekkende verhalen vanuit het industrieproject is vandaag Terumo. Terumo is een producent van medisch materiaal waaronder stents, katheders en guide wires. De afdeling van teamcoaches Vanessa Christiaens en Mieke Geypen kreeg te horen dat ze het aantal indirecte personen binnen de productie naar beneden dienden te halen, maar toch de jaarlijkse groeidoelstelling van 10% moesten realiseren. 

Door stap per stap meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers te geven, probeerden ze de doelstellingen te realiseren. Nu ruim vier jaar later zijn de indirecte kosten en overhead gedaald, is de productiviteit gestegen en de kwaliteit verbeterd. In deze sessie blikken de dames terug op hun avontuur en geven ze inzichten en tips hoe zij dit mogelijk gemaakt hebben.

Case ZORG: WZC Sint-Jozef

WZC Sint-Jozef is een woonzorgcentrum dat enkele jaren geleden van start is gegaan in een traject naar een andere en betere manier van werken en organiseren. Dit WZC heeft als kernvisie en missie ‘een (t)thuis met een ziel’ bieden aan alle bewoners. Deze visie vertaalt zich in kleinschalig wonen, met multidisciplinaire en zelforganiserende teams. Hoewel Sint-Jozef al een hele weg heeft afgelegd, wordt het op dit moment nog verder begeleid in een Flanders Synergy netwerk. Tijdens deze workshop wordt het traject en de impact hiervan uiteengezet door de organisatie zelf, aan de hand van de Flanders Synergy roadmap, en krijgen we antwoorden op een aantal cruciale en inspirerende vragen tijdens een panelgesprek met directeur én medewerkers van dit woonzorgcentrum.

Case Dienstverlening: Vivaldis Interim

“Rechttoe, rechtaan, no-nonsense, niet betuttelen. Zo zit ik in elkaar”, zegt Anke Ulens tijdens een interview met het Etion magazine. Zeven jaar geleden werd ze CEO en aandeelhouder van Vivaldis Interim en ze leidt die volgens uitgesproken principes rond leidinggeven. Eén belangrijk aspect is ‘zelf-organisatie’.

Twee jaar geleden sloeg Vivaldis Interim het pad naar zelforganisatie in. De organisatie werd hierbij geïnspireerd vanuit een sterke visie. Overtuigd leiderschap pakte het verandertraject integraal, participatief en transparant aan. Tijdens deze sessie worden de verschillende bouwstenen uit hun verandertraject en het samenspel toegelicht.

15u30 - 17:00: workshops - zelf aan de slag met twee bouwstenen

Voel je aan dat jouw organisatie nood heeft aan bijkomende informatie over bepaalde stappen, kies dan voor een van de volgende workshops waarin we telkens twee bouwstenen van de roadmap tegen het licht houden. 

Workshop Visie & Leiderschap

Organisaties herontwerpen naar een meer innovatieve arbeidsorganisatie vergt:

  • leiders aan de top die bij de start sterk sturend helderheid creëren rond de verandering in organisatiemodel én leiderschap, en dan gaandeweg loslaten om zelfsturing toe te laten.
  • leiders doorheen de ganse organisatie die leiden vanuit hun expertise en rollen in plaats van vanuit een hiërarchisch positie.

In deze workshop willen we een licht werpen op hoe de kanteling naar een meer innovatieve arbeidsorganisatie het bestaande leiderschap aan de top, in het midden en in teams onder druk zet. Recent onderzoek leert ons dat elk van deze leiders een eigen traject over de tijd heen doorlopen om op zoek te gaan naar een nieuwe identiteit.

Workshop Proces & Macrostructuur

Deze workshop biedt een antwoord op de vraag: hoe kan je komen tot een goede organisatiestructuur? In deze workshop ondervind je dit vraagstuk aan den lijve via een simulatiegame. Hierbij zal het glashelder worden dat een adequate organisatiestructuur een goed antwoord geeft op twee basisvragen. De eerste basisvraag is: wat is het proces waarvoor de teams verantwoordelijk zijn, met andere woorden, wat is de opdracht van de teams. Een goede teamopdracht is ambitieus, want anders is het werk niet motiverend, maar toch haalbaar, want anders is het werk ontmoedigend. De tweede basisvraag is: welke organisatiestructuur biedt de beste garanties dat de teams in staat zijn hun opdracht doeltreffend aan te pakken?  Deze workshop zal duidelijk maken hoe keuzes in de macrostructuur van een organisatie de prestaties van teams beïnvloeden.

Workshop Teams & Microstructuur

Telkens je mensen vraagt om te definiëren wat een team is, zullen zij aangeven dat het een groep mensen is die samenwerken om eenzelfde doel te bereiken. De ervaring leert dat dit niet altijd vanzelf komt. Aan teamwerk moet en kan je werken. Is er een kader dat ons kan helpen om hier gericht stappen te zetten, dat fundamenteler gaat dan de leuke, maar niet altijd adequate bowlingavonden of samen-koken-sessies? Dat ons kan helpen om werkpunten binnen het team een plaats te geven en gericht aan te pakken? In deze workshop rond teamontwikkeling gaan we vanuit praktijkervaringen een stramien aanreiken dat hierbij van grote waarde kan zijn.

Workshop Individu & Systemen

Het thema werkbaar werk is niet weg te branden uit de actualiteit. Tegen de achtergrond van het verhogen van de pensioenleeftijd en het stijgend aantal mensen die langdurige ziek zijn stellen meer en meer organisaties de vraag: wat kunnen we doen om mensen langer gezond en gemotiveerd te houden? Hoe kan dit een gedeelde bekommernis worden van de productie, personeel en preventiedienst samen? Hoe kunnen initiatieven inzake job en teamontwerp, gezondheidspromotie, ergonomische oplossingen en loopbaanpaden integraal worden benaderd én duurzaam worden ingebed. Hoe kan het individuele aanpassings- en werkvermogen van mensen gecombineerd worden met het creëren van een organisatiecontext die de gunstige voorwaarden biedt om langer te werken met goesting. Aan de hand van de roadmap ontdekken we welke structuurkeuzes in de inrichting van de organisatie kunnen gemaakt worden waardoor werkbaar werk op individueel niveau tot stand komt.

17u00 - 18u00: Innovatiegalerij en receptie

We eindigen de dag met netwerkmoment en een innovatiegalerij, waarin tal van organisaties aan de hand van een poster hun verandertraject voorstellen.

18u30 - .... : ETION FORUM 2016

Na ons congres hoef je niet onmiddellijk naar huis, maar kan je ook aansluiten bij het ETION FORUM 2016 ‘Wat als…. Werknemers eigenaars worden’. Het ETION Forum 2016 gaat dieper in op één van de thema's die ook aansluiten bij onze werking, nl. participatie van medewerkers. Betrokkenheid bij de doelstellingen en (ook financieel) bij de resultaten. Hoe kan je dat bereiken? Hoe verandert het een werknemer? En wat betekent dat voor de rol van de werkgever? FS-bestuurslid Herman Van de Velde en FS-lid Katlyn Colman (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen) geven present.

Praktisch

Locatie:

ALM Berchem, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Meer info en inschrijven:

Inschrijven kan via deze link.

Organisatie: