Kick-off 3IF-project in Leuven

Kick-off 3IF-project in Leuven

Om processen efficiënter, kost-effectiever en ook innovatiever te maken, heeft de maakindustrie - kmo's in het bijzonder - nood aan de ontwikkeling van Industrial Internet, Industry 4.0 en Industrial Internet of Things. Deze vormen immers een van de pijlers van de digitale fabriek en zullen verregaande gevolgen hebben op kostenreductie en kwaliteitsverbetering binnen uw productieomgeving. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, startten Sirris en LSEC het project 3IF op.

Het 3IF-project wil processen in de maakindustrie efficiënter, kost-effectiever en innovatiever laten verlopen zodat ook nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld door het inschakelen van technologie en het gebruiken van andere gegevens.

Tijdens de kick-off en eerste (gesloten) bijeenkomst van de gebruikersgroep en de adviesraad zullen het 3IF- project en de activiteiten die ontwikkeld zullen worden ter ondersteuning van de Vlaamse maakindustrie verder worden toegelicht. Deze vindt plaats in De Hoorn in Leuven.

Bij inschrijving ontvangt u automatisch een uitnodiging voor het aansluitende evenement rond 'Cyber Security in Industriële Omgevingen' (IAS2015- Industrial Automation Security).

Inschrijven is gratis, maar registratie vooraf is vereist.