Workshop: Afval van verspaanprocessen en circulaire economie, een verstandshuwelijk?

Workshop: Afval van verspaanprocessen en circulaire economie, een verstandshuwelijk?

Metaalverwerkende bedrijven hebben dikwijls te maken met grote hoeveelheden spaanafval zoals spanen, slijpsel of koelemulsies. Het is niet altijd eenvoudig om als bedrijf aan de slag te gaan om deze afvalstromen te valoriseren. Een eerste workshop over dit thema in het najaar van 2017 liet experten vanuit verschillende domeinen aan het woord. Sirris en Agoria organiseren op dinsdag 8 mei 2018 een tweede workshop en zoomen verder in op levensduurverlenging en hergebruik van koelemulsies en verwerking van afval van slijpprocessen. Schrijf in!

Tijdens de workshop brengen we experten samen die elk vanuit hun domein kunnen bijdragen om deze specifieke afvalstromen optimaal te benutten.

Wat zal aan bod komen tijdens de workshop?

De workshop zal van start gaan met een beknopt overzicht van de relevante regelgeving zoals REACH & VLAREM. Vervolgens zoomen we in op levensduurverlenging en het potentieel van hergebruik van koelemulsies en oliën op basis van synthetische smeermiddelen. Wat zijn de optimale condities voor het gebruik? Hoe kan dit gemonitord worden? Waar moet uw bedrijf rekening mee houden bij het vernieuwen van koelemulsies?

Na de pauze belichten we de valorisatie van afval uit slijpprocessen. Welke best practices technieken zijn er voor bedrijven om slijpstof te valoriseren? Wat zijn de mogelijkheden voor de verwerking van slijpstof?

We illustreren de theorie aan de hand van reële voorbeelden.   De workshop wordt afgesloten met een interactieve discussie tussen de sprekers waarbij aanwezigen uitgenodigd worden om vragen te stellen en in debat te gaan.

Klik hier om meer informatie over de workshop te vinden.